Religiøse og politiske symboler

Politiet inn i nabostrid om hijab

De siste to ukene har politiet i Drammen rykket ut to ganger på grunn av nabokrangel. Familiene krangler om hvorvidt deres døtre skal bruke hijab eller ikke. Ved forrige tumult mellom familiene ble et av barna skadet. Begge familiene ønsker seg ny kommunal bolig eller at den andre flytter.

Rita Karlsen, HRS

Det er en kurdisk-iransk familie som er sunnimuslimer og en irakisk familie som er sjiamuslimer, som ikke klarer å være naboer på grunn av uenighet om bruk av hijab. Døtrene i den kurdiske familien fra Iran bruker ikke hijab, mens døtrene til den irakiske familien alltid går i hijab når de forlater hjemmet. Dette er gjenstand for mye krangling og har endt i håndgemeng mellom de to familiene.

– Om man er sunni- eller sjiamuslim er ikke viktig. Jeg må kunne bestemme over min egen familie, uten at noen andre skal fortelle meg hva som er rett eller galt, forteller moren til Drammens Tidende.

Begge gangene politiet er blitt tilkalt, har de roet ned familiene og orientert om anmeldelsesprosedyrene. Men så langt har ingen av familiene valgt å anmelde forholdet. Siden barn er involvert har politiet også valgt å orientere barnevernet om hendelsene. For første gang politiet ble tilkalt, var et av barna blitt skadet på grunn av håndgemeng mellom familiene.Barna i begge familier forteller at de er redde for hverandre og leker derfor minst mulig ute i hagen familiene deler.

– Det som skjer mellom to land finnes det muligens en god grunn til, men det er ikke noe å dra med seg inn i en nabokrangel i Norge, mener den kurdisk-iranske sunnimuslimske moren.

Men den sjiamuslimske familien avviser at de oppfører seg fordømmende overfor nabofamilien.

– Vi bryr oss ikke om at de ikke bruker hijab. Vi er likestilte mennesker for det, mener den irakiske moren.

Mange av de involverte barna går på samme barneskole. Avdelingslederen ved den aktuelle skolen forteller derimot at de ikke har opplevd noen utfordringer ved muslimer som bruker eller ikke bruker hijab.

– På skolen har vi både sunni- og sjiamuslimer, men vi har ikke opplevd noen konflikt mellom barna av denne grunn, sier avdelingsleder ved barneskolen.

– Men dersom det skulle bli tilfelle vil vi håndtert dette slik vi håndterer og følger opp andre typer konflikter på skolen, avslutter hun.

Begge familiene skal ha vært i kontakt med kommunen og politiet for å få hjelp, og begge ønsker enten å flytte, eller at den andre familien flytter fra boligen.