Religiøse og politiske symboler

NRK fortsetter å signe fedrelandet

I juli ble det kjent at NRK ville slutte å kringkaste fedrelandssalmen på søndags morgen. NRK mente at tiden hadde gått fra fedrelandssalmen. Det NRK derimot ikke hadde regnet med var at protestene ville bli massive. Nå har NRK snudd.

Rita Karlsen, HRS

Ikke hadde jeg trodd at NRKs fjerning av fedrelandssalmen ”Gud signe vårt dyre fedreland” søndags morgen kl. 6.57 ville skape slik oppmerksomhet og slike protester. Men det gjorde det altså. For som NTB melder: Folket kjempet – og vant.

– Vi tror at tiden har gått fra avspillingen av «Fedrelandssalmen», og det var også med å gi kanalen et offisielt preg. Det ønsker vi ikke i 2010, sa fungerende radiosjef i NRK, Leif-Kjartan Bjørsvik, den gang til DagenMagazinet.

Men etter at protestene begynte å strømme inn, fant NRK ut at kanskje tiden likevel ikke var over for den etter hvert tradisjonelle signingen av fedrelandet:

– Vi så at dette betydde så mye for så mange at vi fant det naturlig å ta en ny vurdering, sier P1-sjef Jon Branæs.

Likevel mangler vi svar på det nærliggende spørsmålet: Hva var det som skapte dette engasjementet? Hadde kritikerne rett i at salmen oppfattes som del av ”vår kultur”, og at den ble ofret av NRK til fordel for et multikulturelt eksperiment?