Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse øker

Kjønnslemlestelse ble forbudt for 25 år siden i Storbritannia og innskjerpet for få år siden for å sikre at britiske borgere ikke skulle bli utsatt for overgrepet, men fortsatt kan ikke landet skilte med noen suksessfull rettforfølgelse. Det kan heller ikke Norge, på tross av særloven som ble innført i 1995 og skjerpet i 2004 ved innføring av meldeplikt for å avverge en forestående lemlesting. En lege i Storbritannia som jobber med fødende kvinner og komplikasjoner på grunn av lemlesting, forteller at hun stadig får høre om kjønnslemleste som utføres i Storbritannia.

Rita Karlsen, HRS

Legen forteller at hun behandler om lag 350 kvinner i året, langt de fleste fra afrikanske land, for eksempel Somalia og Eritrea. Hun forteller til BBC at hun blir kontaktet av kvinner som forteller at de kjenner til omskjærere i Storbritannia eller leger som utfører lemlesting av jenter. Men de vil ikke gi mer eksakt informasjon.

Sally, som selv ble lemlestet som 4-åring, håper at flere kvinner vil fortelle sin historie, i håp om å redde fremtidige jenter i Storbritannia for overgrepet.