Religiøse og politiske symboler

Syrias universiteter med forbud mot ansiktstildekking

Søndag utstedte den arabiske republikken Syria et forbud mot ansiktstildekking på landets universiteter. Det heter at forbudet er et forsøk på å bekjempe trusselen mot universitetenes sekulære identitet, og at ansiktstildekking ikke er forenelig med verdiene og etikken i den akademiske tradisjon.

Rita Karlsen, HRS

Til tross for at Syria har en befolkning med i underkant av 90 prosent muslimer, skal det ha vært en rekke henvendelser til departementet for høyere utdanning med ønske om et slikt forbud. Ønsket skal ha blitt fremmet både av studenter og deres familier.

Forbudet mot ansiktstildekking, som også omfatter burka og niqab, gjelder både offentlige og private universiteter. Ansiktstildekking vil medføre at vedkommende blir utestengt fra lærestedene.

Det har skapt debatt i Syria at stadig flere kvinner har begynt å bruke niqab, hvilket anses som et tegn på økende islamisme.

– Vi har gitt instrukser til alle universitetene om å forby at kvinner i niqab får registrere seg, sier en talsperson fra regjeringen til nyhetsbyrået AP.

Ifølge regjeringen strider ansiktstildekkingen mot universitetenes etikk, og man ønsker å beholde universitetenes sekulære profil. Vedkommende bekrefter videre overfor AP at hundrevis av lærere som benytter niqab i grunnskolene er blitt overført til administrative jobber.

Regjeringens forbud møter både ris og ros. Flere av de kvinnelige studentene som er ansiktstildekket gir uttrykk for at det vil bli vanskelig for dem å fortsette studiene hvis regjeringen fastholder de nye reglene.

Forbudet gjelder ansiktstildekking, og omfatter således ikke hijab.