Religiøse og politiske symboler

Storbritannia avviser forbud mot ansiktstildekking

Storbritannia vil ikke følge i Frankrikes fotspor med forbud mot ansiktstildekking i det offentlige rom. Ifølge innvandringsministeren kan en ikke regulere hvordan folk kler seg. Uttalelsene kommer kort tid etter at det muslimske rådets leder har lovprist Storbritannias toleranse og advart mot restriksjoner av muslimske uttrykk.

Rita Karlsen, HRS

Mens Storbritannias statsminister Tony Blair i 2006 uttalte at debatten om ansiktstildekking måtte tas, synes ikke den nåværende regjeringen å utvise noen vilje til å ta en slik debatt. Heller ikke Frankrikes ønske om et slikt forbud påvirker Storbritannia i en lignende retning, om vi skal tro den britiske innvandringsministeren Damian Green. Hun har lite tro på at et britisk forbud vil bli en realitet, idet hun mener at et slikt forslag vil være ”ubritisk” og være i strid med konvensjonen om et samfunn bygget på toleranse og gjensidig respekt, melder Sunday Telegraph.

– I stand personally on the feeling that telling people what they can and can’t wear, if they’re just walking down the street, is a rather un-British thing to do, he said. We’re a tolerant and mutually respectful society.

– There are times, clearly, when you’ve got to be able to identify yourself, and people have got to be able to see your face, but I think it’s very unlikely and it would be undesirable for the British Parliament to try and pass a law dictating what people wore.

Men Green er i utakt med folket i dette spørsmålet. En nylig gjennomført YouGov undersøkelse viser at 67 prosent av velgerne vil ha et forbud mot ansiktstildekking i det offentlige rom. Det er heller ikke sikkert at det britiske parlamentet vil avvise en slik diskusjon. For flere har tatt til ordet for et slikt forbud, blant annet Toryenes Philip Hollobone, som har fremmet et privat forslag om å forby tildekking av ansiktet i det offentlige rom.

Ifølge Green er det derimot få fellestrekk mellom det franske og det britiske samfunnet. Hun betegner Frankrike som en ”aggressiv og sekulær stat”:

– I think very few women in France actually wear the burka. They [the French parliament] are doing it for demonstration effects.

– The French political culture is very different. They are an aggressively secular state. They can ban the burka, they ban crucifixes in schools and things like that.

– We have schools run explicitly by religions. I think there’s absolutely no read-across to immigration policy from what the French are doing about the burka.

Greens uttalelser kom kort tid etter at den nye lederen for det muslimske rådet i Storbritannia, Farooq Murad, fortalte Sunday Telegraph at Storbritannia er det mest innbydende landet i Europa for muslimer. Murad pekte på at spredningen av moskeer og sharia er positive tegn, og bevis på at muslimer er gitt stor frihet i Storbritannia. Han advarte samtidig mot restriksjoner hva gjelder muslimske uttrykk, for eksempel tilsløring av kvinner og bygging av minareter, da det vil ”fremmedgjøre det muslimske samfunn og true det sosiale samholdet”.

Murad lovpriser således Storbritannias toleranse:

– Life in Britain is much more welcoming and healthy for Muslims than in other European countries.

– There’s a great British sense of fairness and justice. We can have great pride in what a tolerant country Britain is, looking at the growth of mosques, and how nearly more people eat halal meat than don’t.