Religiøse og politiske symboler

Spania: Nei til nasjonalt forbud mot ansiktstildekking

Opposisjonen i Spania har ønsket et forbud mot ansiktstildekking i det offentlige rom, etter mal fra Frankrike. I gårsdagens votering i det spanske parlamentet falt opposisjonens forslag med 21 stemmer. Men regjeringen åpner likevel for forbud i offentlige bygninger.

Rita Karlsen, HRS

I juni i år gav det spanske senatet grønt lys for forbud mot ansiktstildekking i det offentlige rom, men gårsdagens avstemning i parlamentet viste at flertallet er mot et slikt forbud. 183 stemt mot, mens 162 stemte for. Dermed falt forslaget med 21 stemmer. Samtidig er det flere steder i Spania allerede innført forbud mot ansiktstildekking i offentlige/kommunale bygg, men noe nasjonalt forbud ble det ikke i denne omgangen.

Det var opposisjonspartiet Partido Popular som fremmet forslaget, med motivasjonen å styrke kvinners rettigheter i landet.

– Det er veldig vanskelig å forstå hvorfor troppene våre skal kjempe for frihet i Afghanistan når myndighetene i Spania ikke har motet til å gjøre det samme her hjemme, lyder kritikken fra opposisjonsmedlem Soroya Saenz de Santamaria ifølge dr.dk.

Sosialistene i landet argumenterer derimot, som vårt eget SV, om at et forbud mot ansiktstildekking kan føre til at muslimske kvinner blir innesperret i deres eget hjem. Det er en tynn argumentasjon idet slik tvang og frihetsberøvelse medfører brudd på andre deler av lovverket. Med andre ord argumenterer man for ikke å innføre et forbud mot en kvinneundertrykkende praksis, som de fleste er enig om at heltildekking av kvinner er, fordi det kan utløse annen kriminalitet. Det er etter min vurdering en ny tankegang knyttet til rettskildelæren. Den spanske regjeringen overveier derimot å støtte opp om mindre omfattende forbud mot ansiktstildekking, som de allerede innførte forbudene om ansiktstildekking i offentlige bygninger slik det praktiseres i for eksempel i Barcelona.

Den spanske justisministeren sier har nå går i gang med å vurdere hvordan man kan innføre et slikt forbud i regjeringsbygninger, rettssaler og andre offentlige bygninger.

Av Spanias om lag 1 millioner muslimer, av en befolkning på 47 millioner, er ikke alle like fornøyd med et forbud. En rekke av landets muslimske organisasjoner påpeker at det er få muslimske kvinner i Spania som er heltildekket, og den største muslimske organisasjonen kaller forbudslinjen for et populistisk forsøk på å kapre stemmer. Sistnevnte må i så fall henspeile seg på at svært mange i Spania ønsker et åpent samfunn, der vi viser ansiktet til hverandre.