Religiøse og politiske symboler

Nekter ansatte å angi religiøst ståsted

Flere virksomheter i Danmark nekter sine medarbeidere å tilkjennegi deres religiøse ståsted på Facebook. Spørsmålet som er reist er hvor langt en virksomhet kan gå for å sikre sitt omdømme i det offentlige rom, uten at det kommer i konflikt med de ansattes frihetsrettigheter?

Rita Karlsen, HRS

Ifølge danske kommunikasjonseksperter er den debatten nettopp begynt når det gjelder det sosiale møtestedet Facebook på internett, og sikkert andre sosiale medier som kommer til, og hvor private og kommersielle interesser møtes, melder Kristeligt Dagblad.

En undersøkelse fra Ugebrevet A4 har avdekket at 12 prosent av de virksomheter som har nedfelt regler for de ansattes private bruk av Facebook, forbyr eller begrenser de ansattes rett til å angi deres religiøse ståsted. Peter Fischer-Nielsen, religionssosiolog og ph.d.-student på Aarhus Universitet, mener at virksomhetene med slike regler bryter religionsfriheten:

– Nogle virksomheder ønsker ikke at blive forbundet med religiøse synspunkter, og på Facebook er der generel forvirring om, hvad der hører privatlivet til, og hvad der er offentligt. Men at forbyde ansatte at vise deres religion på deres personlige Facebook-profil svarer til at forbyde dem at gå i kirke eller bede i deres fritid, mener han.

Professor og medieekspert Stig Hjarvard mener at religion i det offentlige rom er blitt et vanskelig tema etter den såkalte Muhammed-krisen:

– Virksomheder ønsker at opnå indflydelse på, hvad der kommunikeres om religion. Det er blevet et ømtåleligt emne i det offentlige rum, så de vil have kontrol med, hvad ansatte skriver, sier han.

Flemming Dreesen, personalsjef i Dansk Arbejdsgiverforening, sier at foreningen anbefaler alle arbeidsplasser å ha en Facebook-politikk, men at man ikke blander seg inn i innholdet:

– Det er vigtigt, at virksomheden anerkender grænserne mellem privatliv og arbejdsplads, men det er umuligt at give specifikke retningslinjer for Facebook-politik, fordi virksomheder er vidt forskellige, sier han.

Men Fischer-Nielsen tror ikke siste ord i denne saken er sagt, og at det vil by på mange utfordringer fremover. Han mener det er sannsynlig at vi kommer til å bevitne rettssaker om lovstridige Facebook-reguleringer fra bedrifters side.