Økonomi

Nav ønsker id-sjekk av mødre

I Norge er det etablert svært gode ordninger for barnefamilier. Systemet bygger i stor grad på tillit, og dermed er det også duket for svindel og bedrag. De siste årene er det avdekket mange saker der personer mottar penger for ikke-eksisterende barn.

Rita Karlsen, HRS

Det har vært tilfeller der fødende har lagt seg inn på en fødeavdeling i en annen persons navn for så å melde hjemmefødsel i eget navn.

– Det viser seg at de som vil prøve systemet, har greid det på en veldig enkel måte, sier underdirektør i Skattedirektoratet, Harald Hammer, til NRK.

Han mener det er en stor utfordring for samfunnet at store beløp går til barn som ikke finnes i virkeligheten. Hittil i år har Nav arbeidet med over 40 slike saker, og det har blitt slettet 15 fiktive identiteter. Men etter all sannsynlighet blir det flere:

– Og vi jobber fortsatt med flere saker, sier fungerende direktør i Nav Kontroll og Innkrevning, Sverre Lindal.

Den mest omfattende saken som er avdekket førte til fem og et halv års ubetinget fengsel. Det var i november i fjor at en 61 år gammel kvinne fra rommiljøet mottok dommen for å ha svindlet til seg 8,3 millioner kroner. Hun hadde da medvirket til feilregistrering av 17 barn over 23 år. Nav Kontroll og Innkreving jobber nå også med flere slike saker.

Nav Kontroll og Innkrevning ønsker seg bedre rutiner for å sjekke identiteten til kvinner som føder. Dette støttes av Skattedirektoratet.

– Vi mener mor må vise et legitimasjonskort eller pass som viser hvem hun er, på lik linje som far må legitimere seg når han erkjenner farskapet, sier Hammer i Skattedirektoratet.

Da HRS i fjor jobbet spesielt opp mot det somaliske miljøet i Norge, ble vi svært overrasket over det betydelige identitetsjukset – som også var kjent for flere myndigheter, både hos folkeregistreringen, ved trygdekontorer og hos politiet. Flere mente forklaringen var at somaliere ikke er vant med slik registrering, og dermed ikke er så nøye på det. Denne ”forklaringen” er hul, all den tid flere fra den samme gruppen bevisst jukser med identitet. Dette gjelder ikke bare fødsler, men også familiegjenforente barn som sendes til politiet som enslige asylsøkere. Slike barn oppnår så to identiteter, samtidig med at juksemakerne oppnår ytterligere penger for å være vertsfamilie for et barn som allerede eksisterer. Men man avviser da ikke et ekstra pass og ekstra penger? Det ekstra passet kan benyttes til å hente flere barn til Norge, eventuelt selges for en god slump penger.

Selv om id-sjekk saken nå er til behandling i Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet (BLD), har vi en lang vi å gå. Men også her gjelder en enkel regel: Follow the money.