Religiøse og politiske symboler

Kloke ord om fobimisbruk

Også i Sverige er det blitt populært å bruke ordet fobi for å forklare eller brennmerke et eller annet politisk standpunkt. Som i Norge er de mest kjente fobiene homofobi, islamfobi og religionsfobi. Men kritikk er ikke sykelig, det er sunt.

Rita Karlsen, HRS

Det er på tide å ta et oppgjør med det omfattende misbruket av fobi-begrepet. Smålendsposten leder tar et slik etterlengtet oppgjør, og påpeker at fobi er sykelig redsel for noe. Å ha en fobi er ikke bare å mislike noe, men forutsetter en irrasjonell reaksjon som en dertil ikke evner å kontrollere. Det er en mental sykdom som i de fleste tilfeller krever behandling.

Når en så beskylder en meningsmotstander for å ha en fobi sier en altså samtidig at vedkommende er mentalt syk. Derfor trenger en heller ikke lytte til eller imøtekomme vedkommendes argumenter. Og som lederartikkelen treffende sier: ”Det här liknar den teknik som många auktoritära regimer sysslat med. Man klassar dissidenters åsikter som psykisk sjukdom.”

Det heter at først kom homofobien. Ordet har blitt et fast innslag i språket, og kan benyttes til flere formål. Det anvendes for å uttrykke hat mot homofile, men det kan like gjerne handle om å formidle budskapet om at barn har rett til begge sine foreldre. Neste fobi var islamfobien, med budskap at den skal brennmerke all mulig kritikk som omhandler islam. Den siste tilkomne fobien er religionsfobien, som skal bortforklare kritikk av både store og små samfunn.

Alla tre begreppen står för någonting som finns konkret i samhället. Det finns psykiskt sjuka som riktar aggressioner mot homosexuella genom hot eller våldsdåd. Likadant finns det människor som är besatta av hat mot muslimer, eller mot troende personer i allmänhet. Men den här typen av sjukligt hat är av allt att döma synnerligen ovanligt.

Men om det skulle være aldri så ”uvanlig”, så er det alltid noen som finner det formålstjenelig å klistre slike merkelapper på andre. Samtidig sier det mer om dem selv, enn hva det sier om andre:

När vi hör fobibegreppen användas i politisk debatt kan vi nästan alltid vara säkra att syftet är att skuldbelägga den med annan uppfattning. Därför är det dags att vi börjar säga ifrån när någon använder ordet fobi för att beskriva en åsikt. I ett öppet samhälle är det tillåtet att kritisera andra människors åsikter, livsstil och tro. Kritik är inte sjukligt, utan sunt. Begreppet fobi bör vi spara till de företeelser där det är motiverat.