Religiøse og politiske symboler

Gud signe vårt dyre fedreland

Det finnes vel knapt en salme som har en så treffende tittel som nettopp ”Gud signe vært dyre fedreland”, selv om den såkalte fedrelandssalmens forfatter, Elias Blix, neppe hadde utgiftsnivået i tankene. Men uansett treffende tittel, så er salmen fjernet fra NRK P1s søndagsmorgensending. Det har fått flere til å reagere, idet de mener at salmen er en del av vår kultur. NRK mener derimot at ”tiden har gått fra” salmens sendetid.

Rita Karlsen, HRS

La det være klart: jeg har aldri registrert at fedrelandssalmen i årevis, visstnok uavbrutt siden 2004, har vært et fast innslag på NRK P1 søndagsmorgensending kl 06.57. Nå tror du kanskje at det skyldes at jeg ikke er noen morgenfugl, og i alle fall ikke en søndags morgen, men der du feil. Derfor var da også min overraskelse større enn størst da jeg tok meg i at det ikke kom noen fedrelandssalme og blandet seg med sløv kaffedrikking. Jeg hadde søren meg ubevisst fått det med meg – og det en salme (!) hvilket jeg sjelden savner.

Det kan være at min oppmerksomhet til fedrelandssalmen nettopp er knyttet til at jeg synes den har en så treffende tittel at den bare aktualiseres hvert år, men veien derfra til å registrere at den er borte på søndagsmorgen ville jeg trodd var lang.

Ikke hadde jeg trodd at det ville bli noe offentlig tema, men også her gikk jeg på limpinnen. Det blir vel heller ikke noe stort offentlig tema, men DagenMagazinet.no har fanget opp at salmen etterlyses. En av dem som reagerer, er Hallgrim Berg, som også er medlem av Kulturrådet. Han mener at fjerningen av fedrelandssalmen er å betrakte som ”en del av et mønster vi kjenner igjen”:

– NRK prøver å tone ned alt som har med vår nasjonale kultur å gjøre til fordel for sitt multikulturelle eksperiment som nå rir vårt land, sier Berg.

Like bastant er ikke Jakob Grønning i Larvik. Han argumenterer med salmen som del av ”vår kultur”:

— Kona og jeg har i flere år satt pris på å høre fedrelandssalmen «Gud signe vårt dyre fedreland» sunget av et kor på NRK P1 på søndag morgen klokken 06.57. Men i juli har vi ikke hørt salmen, og vi frykter at den er kuttet ut, sier Grønning til DagenMagazinet.

Han legger ikke skjul på at dette har vært en flott start på søndagen for familien.Jakob Grønning opplyser at fedrelandssalmen har vært et fast innslag i NRK-P1 på søndag morgen i mange år, og uavbrutt siden 2004.

— Vi savner nå fedrelandssalmen, og det er dårlig gjort av NRK å fjerne den. Denne salmen har med vår kultur å gjøre, og vi føler at vi er blitt fattigere når den er tatt fra oss. Derfor har vi et sterkt ønske om at NRK får fedrelandssalmen på plass igjen på søndag morgen, understreker Jakob Grønning.

Dette fikk meg til undre: Opplever jeg at salmen er en del av vår kultur? Og jammen gjør jeg ikke det! Jeg bare ante det ikke, hvilket sier for meg at en ikke vet hva en har før det er borte. Den følelsen liker jeg dårlig, selv om også jeg skjønner at det kan handle om en plutselig er blitt stokk konservativ. Men, jeg skjønner ikke helt hvorfor det ikke skal være mulig å holde tradisjoner i hevd – og frykter således at Hallgrim Berg kan ha rett i sin antakelse. Det kristne budskap tones ned i NRK til fordel for det flerreligiøse samfunn, men uansett hvordan vi snur og vender på det så er kristendommen en del av vår kulturarv. Jeg er derfor heller ikke begeistret over NRKs svar:

Fungerende radiosjef i NRK, Leif-Kjartan Bjørsvik, kan bekrefte at den kjente salmen nå er tatt av sending klokken 6.57 på søndager.— Vi ønsker heller å bruke de minuttene til musikkprogrammet «Sent og tidlig». Fedrelandssalmen er et etterslep fra den tiden da P1 var eneste radiokanal i landet, og dette var starten på sendingene på søndager. Vi tror at tiden har gått fra avspillingen av fedrelandssalmen, og dette var også med å gi kanalen et offisielt preg, og det ønsker vi ikke i 2010, uttaler Leif-Kjartan Bjørsvik til DagenMagazinet.Han legger til at salmer har et eget program i «Salmer til alle tider», som sendes klokken 22.05 på søndager.— Dermed blir denne sjangeren ivaretatt, og salmeskatten har fortsatt sin plass her, sier han.

Hva mener NRK med at tiden har gått fra fedrelandssalmen? Akkurat det utsagnet skulle gjerne vært presisert. For meg, som ikke bryr meg om «Salmer til alle tider» og ei heller det religiøse budskapet, er det altså det kulturelle aspektet som står fremst. Jeg undrer meg: er ikke vår kultur såpass verneverdig at disse minuttene kunne ofres av en rikskringkaster som NRK? Eller skal vi disiplineres til at kristendommen ikke er en del av vår kulturarv – derfor skal ”sjangeren salmeskatter” ivaretas på linje med ”Ut i naturen”?

Jeg velger å tro at når en ateist som meg reagerer, da er det unektelig noe ”fattig” over det hele.