Forskjellsbehandling og diskriminering

Diskriminering under lupen

Den danske Regjeringen vil ta et oppgjør med mytene omkring diskriminering. En stor undersøkelse skal kartlegge det faktiske omfanget av forskjellsbehandling.

Rita Karlsen, HRS

Det skal være slutt med falske forestillinger om hvor utbredt diskriminering er i Danmark, sier den danske Regjeringen og iverksetter nå et forskningsprosjekt som skal kartlegge det faktiske omfanget av forskjellesbehandling i landet, melder Politiken.dk.

»Det er både vigtigt at bekæmpe den faktiske diskrimination, og at myter om omfanget af diskrimination imødegås«, står der i presentasjonen av intitiativet.

»Derfor skal der blandt andet sættes fokus på, hvorfor nogen føler, de bliver diskrimineret, uden at der nødvendigvis er tale om diskrimination i juridisk forstand«, heter det fra Regjeringens side, samt:

»Omvendt bør det også afdækkes, om der er mange tilfælde af oplevet diskrimination, der ikke anmeldes, uanset at der kunne være tale om diskrimination i henhold til lovgivningen«.

Det er tidligere laget lignende undersøkelser, men nå ønskes en enda mer presis tilnærming:

»Der er behov for at komme tættere på en afdækning af de diskriminationsproblemer, vi står overfor i Danmark.«

Regjeringen ønsker utover omfanget også å fange opp karakteren av diskrimineringen, for eksempel om diskrimineringens omfang og form er avhengig av kjønn og alder.

Forskningsprosjektet er en del av en større handlingsplan som Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration har utarbeidet, og som ble presentert i dag. Formålet er å »sikre etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte« og utover fokuset på diskriminering ønskes det også å forbedre kjennskapet til »grundlæggende demokratiske værdier og rettigheder«.

Interessant – og det kunne med fordel vært igangsatt noe lignende i Norge, gjerne tverrfaglig med forskere fra ulike miljøer.