Innvandring

Strammere innvandringsregler

I går lanserte den nye regjeringen i Storbritannia innstramninger for innvandring. Nå må personer som gifter seg med briter ikke bare bevise gyldigheten av ekteskapet og være selvforsørgende, de må også bestå en obligatorisk engelsktest. Oppfylles dette, oppnås et ekteskapsvisum for to år. Dette er bare første skritt, hevder innenriksministeren.

Rita Karlsen, HRS

Innvandrere fra land utenfor EU som er gift eller forlovet med en brite, må bevise at de behersker det engelske språket før de kan bosette seg i landet. Testen er obligatorisk, og vil senere i år bli tatt inn som en del av ekteskapsvisumet.

I fjor ble 38.000 personer innvilget ekteskapsvisum, som varer i to år. I tillegg ble 21.000 gitt rett til opphold på ubestemt tid.

Regjeringen håper at endringen vil bidra til å forhindre proformaekteskap og føre til bedre integrering.

Innriksminister Theresa May forteller imidlertid til Daily Mail at dette bare er det første skrittet:

– This is only the first step. We are currently reviewing English language requirements across the visa system with a view to tightening the rules further in the future.

For å bestå testen må søkeren kunne snakke, lese og skrive engelsk på nivå med en 7-åring i barneskolen.

De må i tillegg bevise at de er økonomisk uavhengig og kan forsørge seg selv. De må også bevise at ekteskapet er reelt. Oppfylles disse tre tingene, kan vedkommende bli tildelt et ekteskapsvisum på to år.

Sir Andrew Green, leder av tenketanken MigrationWatch UK, mener innstramningene er riktig vei å gå, selv om han ikke er fornøyd med engelskspråkkravet:

– This is an essential step forward if new spouses and partners are to play their full part in our society, but the level of English specified is at the very bottom of the scale. It will have to be moved up before long if this measure is to be effective.