Ufrivillige ekteskap

Saudi-Arabia endrer ekteskapskontrakten

I et forsøk på å stoppe praksisen med barnebruder, er Saudi-Arabia begynt å utstede ekteskapskontrakter som krever at brudens alder oppgis. Da kan vi vel forvente at det statistisk sett blir en skjevfordeling av jenter i Saudi-Arabia.

Rita Karlsen, HRS

Saudi-Arabia er kjent for praksisen med å gifte bort sine døtre i ung alder. Arrangerte ekteskap, eller rettere sagt; tvangsekteskap med jentebarn samt polygami er ikke uvanlig i landet hvor den erkekonservative Wahabi-versjonen av sunniislam praktiseres. For selv om Saudi-Arabia har ratifisert internasjonale konvensjoner om barn og kvinners rettigheter, har ledelsen i Riyadh tatt forbehold om at Saudi-Arabia ikke er forpliktet hvis punkter i konvensjonen strider imot normene i islam.

Men en rekke profilerte saker om barnebrudene i Saudi-Arabia tjener ikke landets rykte. Kongedømmet har da også flere ganger lovet å iverksette tiltak, og eter flere års arbeid ser det ut til at de har funnet en løsning. Ved å kreve at brudens alder oppgis i ekteskapskontrakten, slik BBC melder, vil man praksisen til livs.

Menneskerettighetsorganisasjoner ønsker tiltaket velkomment, og sier det er nødvendig for å stoppe misbruket av jentebarn.

«There is a serious drive by the [justice] ministry to determine an age for girls to marry following the recent reporting of older men marrying young girls,» an official told the Saudi-based Arab News newspaper.

The National Society for Human Rights (NSHR) viser til profilerte saker som har skapt internasjonal oppmerksomhet, ikke minst knyttet til 12-åringen som ble giftet bort til en 80 år gammel mann.

«The marriage of underage girls has been in the limelight for the past three years,» said NSHR chairman Mufleh Al-Qahtani.

«A number of lawsuits have also been filed to stop fathers marrying off their underage girls to older men.»

Forsvarerne av barnekteskap henviser derimot til at det er ”en del av kulturen”.

Historien sier heller ingenting om hvordan man skal forsvare seg mot forfalskning av jentenes alder. I mine øyne er dette tiltaket et spill for galleriet, og kanskje spesielt ment som et budskap utad slik at vi skal tro at Saudi-Arabia ønsker å gjøre noe med barneekteskapene. Men landet har derimot ingen lov mot barneekteskap. Hadde ikke det vært et mer riktig sted å begynne?