Ufrivillige ekteskap

Pisket for å ha flyktet fra tvangsekteskap

De to afghanske brudene prøvde fortvilet å unngå det tvangspåførte ekteskapet, og det endte med at de stakk av. Men de ble fanget opp på ett av politiets sjekkpunkter og returnert til landsbyen. Der ble de offentlig pisket med 45 slag hver for sin oppførsel. Og kanskje enda verre: brudene var henholdsvis 13 og 14 år gammel. Det kunne Elin Brodin ta noe lærdom av.

Rita Karlsen, HRS

De to unge jentene ikledde seg gutteklær og flyktet ut i ingenting. I to dager oppholdt de seg i ulendt terreng før de fanget opp på ett av politiets sjekkpunkter. Politimannen som oppdaget dem ignorerte deres bønner om hjelp og sendte dem straks tilbake til landsbyen de kom fra. Han var fullstendig klar over hva som ventet dem der, og det til tross for at pisking er ulovlig i Afghanistan.

Men jentene ble ikke bare offentlig pisket, overgriperne filmet også hele seansen. Denne filmen har noen klart å få smuglet ut av landsbyen og gitt den til Afghanistan Human Rights Commission. De publiserte filmen, og nå er den finne på You Tube.

Bare Naked Islam (med det slående slagordet ”It isn’t Islamophobia when they really ARE trying to kill you”) melder:

In the video, the girl barely flinches and two men take turns administrating the lashes to the girl’s legs and buttocks. The girl uses her head scarf to cover part of her face and her eyes are closed for most of the flogging. The mullah doing the flogging waits for another man to cover the girl’s face with her scarf before continuing with the punishment. A loud crack can be heard each time the leather strap meets the girl’s body.

Ja, for mullaer er det viktigere å følge den såkalte ærbare kleskodeksen enn å gi jenter og kvinner en viss anstendig dose menneskerettigheter (som de nok knapt vet hva er, antakelig i motsetning til religionsfrihet).

I følge New York Times reports, med henvisning til en studie av Unicef, var 43 prosent av afghanske bruder i perioden 2000 til 2008 under 18 år. Dette til tross for at den afghanske grunnloven forbyr ekteskap med jenter under 16 år. Men slike lover og regler er underordnet landsbyenes muslimske skikker. Her godtas ekteskap når jenta er nådd puberteten, eller enda tidligere.

The Times rapporterer at det ikke bare var den offentlige piskingen som ventet jentene. For da jentene ble levert tilbake til sine ektemenn, nektet de å “fullbyrde ekteskapet” som det så pent heter i islams ordspråk. Slik sex-nekt gir ektemannen rett til å straffe hustruen. Times påpeker også at jentene, da de ble tatt av politiet, kunne blitt sendt til et nærliggende krisesenter. Men politiet valgte altså heller å sende jentene tilbake til landsbyen, som styres av den tidligere beryktede krigsherren Fazil Ahad Khan. Human Rights Commission beskriver Khan som en selvutnevnt moralens vokter for landsbyen.

Flere unge kvinner fra landsbyen skal ha fortalt Times om sine tvangsekteskap. Ei av jentene (15) forteller at hun ble solgt til ekteskap som betaling for farens gjeld. Da var hun 12 år. Ektemannen har siden slått henne og også hans familie slår og utnytter henne som en tjener. En annen jente (17) beskriver hvordan hun ble kidnappet og senere fikk valget mellom å gifte seg med kidnapperen eller bli tiltalt som selvmordsbomber. “He said, ‘If you don’t marry me I will put a bomb on your body and send you to the police station.’ ”

Samtidig heter det at de to barnebrudene som ble pisket for å ha stukket av, kanskje er heldigere enn mange andre. For mullaen fant ut at jentenes atferd kvalifiserte til skilsmisse. Så nå skal begge jentene være tilbake hos sine familier, men vi vet jo ikke hva som venter dem der.

Jeg kan heller ikke dy meg for å sette situasjonen i Afghanistan for jenter og kvinner opp mot ”vår egen” forfatter Elin Brodin. For Brodin, som vissnok skal være kjent i sitt forfatterskap for å låne motiv fra science fiction og fantasy, skulle bevilget seg et studieår for å lære litt mer enn om barneekteskap. For se her hva Brodin klarer å lire av seg på Facebook (og OK, jeg tåler å bli stemplet som en med ”ubalanserte replikker”):

Dette er en varm potet som sikkert vil føre til et styrtregn av rasende og tildels ubalanserte replikker, men jeg vil likevel forsøke å rydde opp i begrepene når det gjelder noe som har irritert meg en stund – nemlig den stadige henvisningen til profeten Muhammed (fvmh) som «pedofil».

Dette elendige argumentet går igjen i den stadige hakkingen på islam og muslimer, en aktivitet som har blitt svært så populær. Som Alf van der Hagen i Morgenbladet nylig påpekte: Det er ikke islamiseringen som er mest påtrengende for tiden, men anti-islam-propagandaen.I mange samfunn, deriblant vikingenes, har det vært helt vanlig at voksne giftet seg med det vi i dag vil kalle barn, og at barn ble giftet bort til hverandre. Dette hadde blant annet politiske grunner og var med på å bygge allianser mellom slekter.

Først i moderne tid, historisk sett, har en del samfunn valgt å sette relativt høye juridiske aldersgrenser for ekteskap og seksuell aktivitet.

I den forbindelse må vi huske at vi nå lever i et ekstremt komplisert samfunn der kravene til individet på mange måter er høyere enn tidligere. Familieverdiene svekkes, og det er lett å falle utenfor i systemet, bli dratt inn i skadelige relasjoner eller pådra seg ansvar man ikke takler. Slike lover er derfor nødvendige.

Biologisk sett er folk flest imidlertid kjønnsmodne i 12-årsalderen, og det er ikke i utgangspunktet noe medisinsk, fysisk eller psykisk i veien for at de da forbereder seg på å stifte familie, slik mennesker har gjort siden tidenes morgen – vel å merke med den nødvendige avlastning, bistand, trygghet, korrigering og rådgivning fra slekten omkring.I et opprinnelig samfunn eller et annet miljø med en støttende og ansvarsbevisst storfamilie, som f.eks. hos indianerne og vikingene i sin tid, var ikke en slik livsstil noe overgrep mot noen. Det var også vanlig de fleste steder at man ved ekteskap mellom voksne og barn vurderte å utsette fullbyrdelsen av ekteskapet til den unge hadde nådd det man anså som et passende modningsnivå (noe som jo er individuelt). Og selv om pedofile da som nå selvsagt kunne utnytte enkelte, var de fleste voksne som giftet seg med barn helt sikkert ikke pedofile.

I vår tid iverksettes derimot katastrofealarm, snakk om abort og innrapportering til barnevernet hvis en 16-åring blir gravid.Pedofili er en klinisk tilstand som innebærer at man ikke reagerer erotisk på voksne mennesker, kun på individer som ennå ikke har fått kjønnskarakteristika. Pedofile tiltrekkes altså bare av barn før puberteten, og for dem kan selv en 11-åring være i eldste laget. Denne sykelige tilstanden må ikke forveksles med den mer normale evnen til å kunne fascineres av individer som er ennå er svært unge. Det finnes en «overlappende sone» i begynnelsen av puberteten, der barna/ungdommene kan være potensielt attraktive både som «de aller eldste» for de pedofile og «de aller yngste» for normale voksne mennesker.

Men normale mennesker vil aldri FØLGE disse impulsene ukritisk. Dette er en annen viktig forskjell mellom syke og friske folk.En viking, kristen, muslim eller zulu som giftet seg med en 10-12-åring i den rette konteksten, gjorde ikke nødvendigvis barnet fortred. Men en voksen person som lusker rundt etter barn i dagens norske samfunn, er ikke riktig klok.Når vi har forstått disse forskjellene, faller argumentet om profeten Muhammeds (fvmh) pedofile legning på sin egen urimelighet.

Muhammeds (fvmh) første kone var eldre enn ham selv, og han fikk flere barn. At han også giftet seg med en helt ung jente, var på den tiden en legal, moralsk godtatt handling, og det finnes ingen som helst grunn til å tro at den hadde annet enn normale, uskyldige motiveringer.Å fordømme en hel verdensreligion og dens tilhengere i dag ut ifra forestillinger om hva en profet for hundrevis av år siden måtte ha foretatt seg, er jo forøvrig også helt bisart i seg selv. Skulle vi ellers angripe og innskrenke religionsfriheten ut ifra slike kriterier, ville vi få det travelt med alle religiøse systemer som eksisterer.

Jeg fristes: Fred være med deg, Brodin.