Ytringsfrihet

Pakistan vil tukte Internett

YouTube, Amazon, MSN, Hotmail, Google, Yahoo og Bing samt 17 mindre kjente internettområder vil heretter bli kontrollert av tjenestemenn fra den pakistanske regjeringen. Dette for å sikre at innhold som er støtende for muslimer ikke finner internettveien til pakistanere.

Rita Karlsen, HRS

At det er noen som opphøyer seg selv til moralens voktere og således skal bestemme hva som er støtende for verdens om lag 1,5 milliarder muslimer, eller de om lag 175 millioner pakistanerne, synes ikke å streife ”kontrollørene”. Derfor kan da også den pakistanske regjeringen bestemme at de heretter vil kontrollere innholdet på en rekke kjente, og mindre kjente, nettsteder. Innhold, inkludert lenker, som regjeringen finner blasfemiske og muslimfiendtlig vil bli blokkert, melder BBC.

Khurram Mehran fra telefonselskapet og internettilbyderen Telecom forsikrer derimot at selv om lenker vil bli blokkert, vil det ikke påvirke selve hovedsiden (om noen forsto fullt ut hva det innebærer?).

Pakistans blokkeringspraksis startet i 2007 knyttet til YouTube, angivelig for å forhindre støtende omtale av regjeringen til Pervez Musharraf. Samme blokkeringslinje ble etablert da det på Facebook i mai ble mobilisert til (den blasfemiske) tegn-Muhammed-dag. Denne blokaden ble opphevet etter om lag to uker. Facebook går for øvrig fri denne gangen, så lenge det varer.

Er det en slik (mennneskrett)praksis OIC ønsker å importere til Vesten via FNs menneskerettsråd?