Ytringsfrihet

Kritiserte Iran i FNs menneskerettighetsråd

I FNs menneskerettighetsråd i går kritiserte Norge menneskerettighetssituasjonen i Iran. Det heter at dette skjedde på vegne av mer enn 50 land. Den felles uttalelsen ble holdt i forbindelse med at det er ett år siden det omstridte presidentvalget i Iran.

Rita Karlsen, HRS

I pressemeldingen fra Utenriksdepartementet sier utenriksminister Jonas Gahr Støre:

– Dette er en klar og tydelig melding til myndighetene i Iran om at menneskerettighetssituasjonen er uakseptabel og må forbedres. Det er også et sterkt og klart budskap til befolkningen i Iran om at verdenssamfunnet følger med og reagerer på de mange overgrepene som skjer.

– Jeg er fornøyd med at vi har fått til denne sterke markeringen i Menneskerettighetsrådet i tett samarbeid med blant andre Chile, EU og USA. At mer enn 50 land fra mange regioner samler seg bak Norges uttalelse legges absolutt merke til i Teheran, sier Støre.

Det sies ikke noe om hvem disse 50 landene er, hvilket har vært en interessant opplysning. Ikke minst knyttet til om noen av disse er tilknyttet Den islamske konferanseorganisasjonen (OIC).

Kritikken mot Iran ble fremført av Norges ambassadør til Genève, Bente Angell-Hansen.

Det ble særlig påpekt den voldelige maktbruken, fengslingene og henrettelsene etter valgprotestene for ett år siden. Det kreves at det gjennomføres en uavhengig granskning av myndighetenes håndtering. Også de sterke restriksjonene på ytrings- og forsamlingsfriheten samt diskriminering av kvinner og religiøse minoriteter ble nevnt.

Ifølge VG Nett forsøkte Iran, støttet av ”noen allierte” (vi aner hvem det kan være), å hindre at kritikken ble fremført. Ambassadør Angell-Hansen budskap ble umiddelbart avbrutt av Irans ambassadør Hamid Baeidi Nejad. Han henviste til ”prosedyreårsaker” for å forhindre framføringen.OIC, som langt på vei har kuppet FNs menneskerettighetsråd, var raskt ute med støtte til Iran. OIC, som (igjen) Pakistan talte på vegne av, hevdet at dette dreier seg om ”en spesifikk hendelse i et land”, og dermed ikke er en sak å ta opp i regi av FNs menneskerettighetsråd. Belgias ambassadør Alex van Meeuwen, leder av FN menneskerettighetsråd, avviste protesten under henvisning til at så lenge kritikken tok opp en relevant menneskerettssituasjon, var den tillatt. Men van Meeuwen måtte utsette møtet i flere timer.

– Vi fikk samlet bred støtte til initiativet fra alle regioner i verden på et svært kritisk øyeblikk for det iranske folk, understreket den amerikanske ambassadøren Eileen Chamberlain Donahoe.

Hun, som også skal ha hatt på seg et grønt halstørkle, kalte initiativet en solidaritetshandling med demokratibevegelsen i Iran, som blir kalt Den grønne bevegelsen.Ifølge VG skal også en av Irans mest kjente opposisjonspolitiker, Mir Hossein Mousavi, i går ha krevd at de som er ansvarlige for valgfusket i presidentvalget i fjor stilles for retten.

– De som sto bak valgfusket, de som torturerte og drepte demonstranter, må stilles for retten, sa Mousavi.

Mousavi krever også at myndighetene løslater politiske fanger, og at de opphever restriksjonene på politiske partier og andre samfunnsorganisasjoner. Han lovte også å holde motstanden mot regjeringen ved like.