Økonomi

Hundretalls millioner ut av landet

Over 20 somaliske foreninger i Danmark mistenkes for å sende store pengebeløp til Somalia. Politiet vet verken hva pengene benyttes til eller hvor de kommer fra. Bare på 12 måneder var det snakk om 359 millioner kroner.

Rita Karlsen, HRS

Pengene overføres til utlandet både gjennom danske banker og utenlandske pengeoverføringsvirksomheter. Blant annet er det registrert at pengene er blitt overført til Dubai, hvor sporene stopper, melder tv2.dk.

Politiet vet ikke om pengene går til lovlige forhold som nødhjelp, til familiemedlemmer eller lignende, eller om pengene benyttes til terrorfinansiering. Det vites heller ikke hvor de overførte millionene stammer fra. Politiet frykter at pengene kan stamme fra narkotikasalg, som for eksempel khat.

Både politiets sikkerhetstjeneste (PET) og terrorforsker mener at bekymringene er reelle.

Det såkalte ”bakmannspolitiet” ha nå overdratt 48 saker om det de kaller ”samlekonto” til Finanstilsynet, som på 12 måneder utførte 359 millioner kroner. Samlekonto er karakterisert ved at der enten løpende innebetales små beløp fra foreningers medlemmer, som så blir overført i større beløp, eller ved at det blir samlet inn kontanter under arrangementer som så settes inn og flyttes ut av landet samlet.

De somaliske foreningene er sentrale i samlekonto-prosjektet.

– For en meget stor del af de 48 samlekonti har vi fået en opgørelse for aktivitet i en 12 måneders periode. Og der har der været tale om 359 mio. kr., der er ført ud. Det drejer sig både om konti, der umiddelbart vedrører Somalia, og konti uden denne relation, men der er samlet set tale om meget store beløb, hvor der er relationer til Somalia. De er centrale, både hvad angår beløb og antal for dette fænomen, sier Per Fiig, lederen av bakmannspolitiets hvitvaskingssekretariat.

Både PET og NEC (Politiets Nationale Efterforsknings Cente) har reagert på sakene.