Politikk

Et monument over egen tilkortkommenhet

Reaksjonene lar ikke vente på seg hva gjelder statsråd Audun Lysbakken (SV) og hans departements behandling av HRS. En svært presis observasjon er gjort av Nina Hjerpset-Østlie i document.no: Hun mener at "ropet om hjelp fra FN til å få skaffet HRS av veien" beskriver Antirasistisk senter og inkluderingsminister Audun Lysbakkens hjelpeløshet. Deres rop er "et monument over egen tilkortkommenhet"”.

Rita Karlsen, HRS

Flere reagerer på hvilken statlig behandling HRS utsettes for, og vi takker hjertelig for støtten. Vi benytter også anledningen til å fortelle at vi slett ikke ligger utslått og forskremt i søla. Kanskje tvert om; Lysbakkens kreative bestilling og bruk av Skyggerapporten som henger HRS ut, kommer ikke spesielt overraskende. Vi skjønte noe var i gjære, vi skjønte bare ikke hva. Nå er svaret kommet, og da er det bare å vente på neste trekk. For vi regner ikke med at Lysbakken vil gi seg, men spørsmålet er om Lysbakkens personlige hat får han til å gå for langt. Han må huske på at han er statsråd. Det bærer et spesielt, og omfattende, ansvar med et slikt embete. Vi har derfor appellert til statsminister Jens Stoltenberg.

Vi skjønner også at det begynner å gå opp for flere og flere at HRS utsettes for det som kanskje kan defineres som statlig forfølgelse. Nå har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) via Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i nesten ett år jobbet for å få fjernet HRS fra jordens overflate. Men HRS har ikke gjort noe klandreverdig, og dermed er det ingenting å ta oss på. Statsråd Lysbakkens og BLDs vri med Skyggerapporten er pinlig for vårt politiske lederskap. Også sett i sammenheng med andre NGO-er; hvilket heller ikke er unngått av Nina Hjerpset-Østlies skarpe blikk i hennes kommentar: Når man ikke greier det selv.