Innvandring

Rømmer Sverige

Sverige har ikke bare høy innvandring, de har også i økende grad fått utvandring. De fire første månedene i 2010 forteller om de høyeste tallene i moderne historie. Samtidig er gruppen svensker i Norge i sterk vekst.

Rita Karlsen, HRS

I 2009 så det ut som om utvandringsstrømmen fra Sverige skulle endre seg, men så kom 2010. Ny befolkningsstatistikk viser en øket utvandring på 35 prosent så langt i år sammen lignet med samme periode i fjor.

– Antalet utvandrande personer ökar konstant för varje år, förutom 2008 och 2009 när utvandringen stagnerade och faktiskt också minskade, kommenterar Patrik Attemark, VD på InfoTorg. Inledningen på det här året har visat sig bli exceptionell just utvandringsmässigt. Det ska bli intressant att se hur de kommande månaderna utvecklar sig. Ska man tro SCBs prognos kommer vi att fortsättningsvis se en mer ”normal ökning”.

Trenden snudde i januar i år. Så langt i år har over 18.000 personer utvandret fra Sverige, som er i underkant av 5.000 flere enn samme periode i fjor. Mars var rekordmåneden. Da forlot nesten 5.400 personer landet. Hvis trenden fortsetter vil over 54.000 personer forlate landet i løpet av 2010.

Samtidig viser data fra SSB at antallet svensker i Norge vokser. Trond Erik Grundt ved Grensetjänsten i Morokulien forteller til NRK at det i fjor var over 62.000 svensker i NAVs arbeidsregister. Det er en fordobling på få år. Svensker er nå den nest største gruppen utlendinger som bor i Norge, etter polakker.

Noe av forklaringen kan være at det er lettere å få arbeid i Norge enn i Sverige, der arbeidsledigheten er høy, særlig blant ungdom.

Men det hadde også vært interessant å få bedre innsikt i tallene, ikke minst knyttet til om innvandrere til Sverige vandrer videre til Norge.