Vold og overgrep

Ran og narkotikahandel

Av 1.560 personran som ble begått i Norge i fjor ble 501 begått i Grønland politistasjons krets. Det typiske ransofferet er en etnisk norsk mann mellom 20 og 35 år. Den typiske raneren er en mann med innvandrerbakgrunn mellom 18 og 30 år. Men raneren er ikke asylsøker, for kriminelle asylsøkere bedriver typisk med narkotikahandel.

Rita Karlsen, HRS

Politiet liker ikke utviklingen knyttet til ran og narkotikahandel i Oslo.

— Slik kan vi ikke ha det. Vi kan ikke la et lite mindretall definere hvor det skal være trygt å gå i byen. Vi vil ta byen og grøntområdene tilbake fra disse elementene, sier stasjonssjef på Grønland politistasjon, Kåre Stølen, til Dagbladet.

Ranene blir hovedsakelig begått mellom klokka 23.00 og 07.00 – og spesielt natt til lørdag og søndag, og typisk er ransofferet en etnisk norsk mann mellom 20 og 35 år, mens raneren typisk er en mann med innvandrerbakgrunn i alderen 18 til 30 år.

Politiet påpeker at de fleste av ransofrene er beruset, men sier ikke noe om det samme er tilfellet med ranerne:

— De fleste som blir ranet er beruset og mye ville vært unngått hvis man oppførte seg annerledes. Det er ikke lurt å ferdes steder hvor det er lite folk, og det er ikke lurt å bli overstadig beruset. Samtidig er det ingen tvil om at det er, og at det skal være trygt å bevege seg i Oslo, sier Stølen.

Og det er mye som tyder på at mange tar sine ”forhåndsregler”. En meningsmåling utført for Dagbladet viser at 77 prosent av innbyggerne i Oslo og Akershus unngår å ferdes i byområder etter mørkets frambrudd. Og mest redd er kvinnene. Hele 86 prosent unngår områder i Oslo når det blir mørkt. 68 prosent av mennene unngår det samme. Og jo yngre, jo reddere — 83 prosent i alderen 18 til 24 år skyr deler av hovedstaden.På spørsmål om hvilke områder de opplever som mest utrygge, svarer flest Grønland. På andreplass kommer området rundt Oslo S. Redselen korresponderer således med kriminaliteten, da det nettopp er på disse plassene flertallet av ranene blir begått.

Politiet sier de erklærer krig mot ransmiljøet og det åpne rusmiljøet.

— Vi vil ikke la disse definere byen vår og hvor vi føler at det er trygt, sier Stølen, som sier at de allerede begynner å se resultater av økt satsing på problemet. Per 26. mai i år er det 192 registrerte ran i Grønland politikrets mot 251 samme periode i 2009.— For tiden har vi 12 personer sittende i varetekt for ran i kretsen vår, sier Stølen.

Dagbladet har tidligere skrevet om at det i 2009 ble registrert 194 ransforhold med en gjerningsperson under 18 år. Ifølge Dagbladet var dette en dobling i forhold til 2008, og er det høyeste antall ran begått av mindreårige siden 2003.Dagbladet påpeker at ranerne fordeler seg i tre hovedgrupper; unge personer fra romfolket (det som tidligere ble omtalt som sigøynere), unge somaliere og en mer mikset gruppe fra blant annet Nord-Afrika. Det heter derimot at ingen av ranerne er asylsøkere – noe som kan tyde på at kriminelle asylsøkere bedriver i en annen geskjeft. For ifølge VG Nett frykter politiet at Oslo skal bli en frihavn for kriminelle asylsøkere:

– Vi har et omdømmeproblem i resten av verden. På ryktebørsen sies det at man kan reise hit og selge narkotika uten å risikere særlige straffereaksjoner. Vi kan ikke la Oslo bli en frihavn for disse kriminelle, sier stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politikammer til Dagbladet.Han ber politikerne om raskt å ta grep.- Regjeringspartiene lovet å ta tak i dette og jeg håper de nå følger det opp, sier Stølen, som frykter at asylinstituttet kan bli svekket.- Disse folkene misbruker asylinstituttet og ødelegger for de andre som virkelig trenger asyl, sier Stølen.