Statistikk

Nye statsborgere

I 2009 fikk Norge noe over 11 400 nye statsborgere. Det er en øking på ca 11 prosent i forhold til året før. I Storbritannia ble 200 000 britiske statsborgere i fjor. Det er en økning på 58 prosent i forhold til året før.

Rita Karlsen, HRS

Ifølge SSB gikk omtrent halvparten av alle innvilgede statsborgerskap i Norge til asiater. Deretter fulgte afrikanere, som stod for 25 prosent av alle overganger i 2009. Totalt 21 prosent av de nye norske borgerne kom fra europeiske land. Personer med somalisk statsborgerskap utgjorde den største gruppen som fikk norsk statsborgerskap i 2009, med 1 740 personer. Deretter fulgte irakere med 1 270, og afghanere med 860.

Fra 1977 og frem til 2009 har nærmere 225 000 utenlandske statsborgere fått norsk statsborgerskap, og over 157 000 (70 prosent) av disse var personer med tidligere ikke-europeisk statsborgerskap.

I Storbritannia er derimot situasjonen annerledes. Der ble det i fjor utstedt nesten like mange statsborgerskap (200 000) som Norge har brukt over 30 år på.

Av de som mottar britisk pass kom mer enn halvparten fra Afrika og det indiske subkontinentet, med en økning fra India, Pakistan og Bangladesh, melder Home Office. Tallene forteller at om lag 1,5 millioner innvandrere har fått britisk pass siden Labour overtok makten i 1997, skriver Times Online.

Det ser heller ikke ut som det blir noen nedgang for inneværende år: I de tre første månedene i år har pågangen for britisk statsborgerskap vært høyere enn for samme periode i fjor.

Statsråden for innvandring, Damian Green, forteller at disse tallene sier noe om utfordringene for den nye regjeringen:

– These figures illustrate the scale of the immigration challenge facing the new Government. It is our duty to control immigration for the benefit of the UK and that is what I am determined to do.

Tallene for 2008, som var de høyeste siden slik statistikk for første gang ble utarbeidet for 47 år siden, ble da forklart med et etterslep fra tidligere år (fått statsborgerskapet innvilget på et tidligere tidspunkt enn registreringsåret) samt at mange ønsket å få på plass et britisk statsborgerskap før regler knyttet til inntekt, ferdigheter og utdanning kom på plass.

Søknadene og tildelingene av britisk statsborgerskap reflekterer den historiske høye innvandringen siste tiåret, og Sir Andrew Green, lederen av tenketanken MigrationWatch UK, krever at regjeringen tar tilbake kontrollen:

– It is a huge increase. This reflects the massive scale of immigration that has developed and is a measure of the task that faces the new Government to get immigration back under control.

Tim Finch ved Institute of Public Policy Research mener derimot at innvandringstoppen allerede har vært:

– There is a gap of some years between immigrants arriving in the UK and them applying for citizenship — so this spike in grants of citizenship is a lag effect from the boom years of immigration, which are now over. Also, as the immigration regime in the UK becomes ever tighter, migrants may be choosing to take up citizenship for fear that their ability to settle in the UK may be more restricted in future.

Omlag 50 prosent av dem som fikk britisk statsborgerskap har bodd over tid i Storbritannia, mens 25 prosent oppnådde statsborgerskapet på familiegjenforening gjennom ekteskap. Resten ble tildelt barn.

Tallene avdekker også at nesten en tredjedel av dem som ønsket å bli britisk statsborger ikke hadde bestått statsborgerskapstesten.