Innvandring

Dropper krav til gjenforening? Tøv.

Noen nyheter er mer forvirrende enn andre. I går meldte Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) at Regjeringen skrinlegger forslaget der det stilles krav om fire års arbeid for å tillate familiegjenforening av innvandrere. Vel, vel – nyheten er i beste fall en ikke-sak, i verste fall en bevisst lekket feilslutning skapt for å forvirre.

Rita Karlsen, HRS

Ifølge gårsdagens ANB-melding var Regjeringens snuoperasjon hva gjelder krav om fire års arbeid eller utdanning bak seg i Norge før de kunne gjenforenes med familie fra hjemlandet, bekreftet fra ”sentrale regjeringskilder”.

– Dette blir et for stort inngrep overfor etablerte familier, hevdes det nå fra regjeringshold.

Meldingen ble sitert av langt de fleste av norske medier, men det er noe som umulig kan stemme med saken, uten at noen medier tok seg bryet med å sjekke nærmere. Kanskje man lot seg blende av de ”sentrale regjeringskilden”?

Mye kan tyde på at disse sentrale regjeringskilder kommer fra SV – for en slik snuoperasjon ville utvilsomt vært en SV-seier. I ANB-meldingen heter det:

KLAR SV-SEIER

Dermed har SV vunnet en klar seier, for det var nettopp dette punktet partiet formelt tok dissens på da saken ble lagt fram høsten 2008. I fjor sommer ble forslaget sendt på høring, og nå blir det altså trukket tilbake.

Statsminister Jens Stoltenberg nevnte ikke dette poenget i sin tale til Oslo Arbeiderparti tirsdag. Han nøyde seg med å skryte av at regjeringen har innført krav om fire års arbeid eller utdanning som vilkår for familieetablering i Norge.

Dette gjelder for personer som har opphold på humanitært grunnlag i Norge og for personer med status som flyktninger. Forslaget om tidsgrense for familiegjenforening skulle bare gjelde for personer med opphold på humanitært grunnlag.

For å ta noe interessant først, som ikke er annet enn litt interessant i sakens anledning: Så langt jeg har fått med meg sa ikke Jens Stoltenberg ett eneste ord om fireårskravet i sin tale til Oslo Ap nylig. Kanskje han skulle si noe, men i så fall må det være et taleutkast på avveie?

Deretter, og straks mer substansielt: Kanskje SV skulle ønske at regjeringen foretok en snuoperasjon hva gjaldt fireårskravet, men det er i så fall noe i seneste laget: Loven er allerede innført – og den er trådt i kraft. Det burde kanskje de ”sentrale regjeringskildene” vært oppmerksom på?

Vedtaket lyder i korthet:

Mot stemmene til Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Venstre har Odelstinget vedtatt at referansepersoner som har opphold på humanitært grunnlag, flyktningstatus eller har opphold gjennom regelverket om familieinnvandring, som hovedregel må ha fire års arbeid eller utdanning for at de skal kunne innvilges familieetablering. Formålet er å redusere ankomsten av asylsøkere som ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse, og at kravet skal virke som et incentiv til å ta arbeid og utdanning.

Innstilling ble avgitt den 12.03.2009, behandlet i Odelstinget 24.03.2009 , behandlet i Lagtinget 02.04.2009 og trådte i kraft med den nye utlendingsloven 01.01.2010.

Kravet om fire års utdanning eller arbeid for å kunne innvilges familieetablering, altså hente (ny) ektefelle, eksisterer altså for personer i Norge som har fått opphold på humanitært grunnlag, flyktninger (og som kanskje alle vet: nå heter også asylanter som har fått opphold ”flyktninger”, uten at jeg noen gang har fått forståelsen av hvorfor denne omdefineringen er foretatt, utover at det forvirrer) samt de som har fått opphold i Norge gjennom familieinnvandring. Med andre ord gjelder loven for alle i Norge – utenom norskfødte (og de som har fått opphold som arbeidsinnvandrere?).

Skal dette endres, kreves det altså en lovendring. Det tror jeg neppe Regjeringen, eller SV, tør gjøre på bakrommet.

Slik sett kan ANB-meldingen handle om familietablering (ikke familiegjenforening) og at Regjeringen ikke lenger vil utvide personkretsen til loven, det vil si at den skulle gjelde for alle som henter ektefelle i utlandet. For nettopp at loven skulle gjelde for alle ble lansert i Soria-Moria II, men kanskje Regjeringen har puttet dette forslaget i skuffen? Det burde i så fall noen spørre dem om. For en slik snuoperasjon vil være et tilbakeslag for integreringen, og vil medføre til at henteekteskapsproblematikken, inkludert tvangsekteskap, får fortsette som før. Fortsette som før vil også norske menns utnytting og utbytting av kvinner i fattige land.

Men så kan det jo også være at ANB-meldingen faktisk handler om at overnevnte lov ikke skal gjelde for familiegjenforening, altså at man gjenforenes med noen en er blitt adskilt fra før en fikk opphold i Norge. Det er i så fall mer forståelig, men da henger ikke ANB-meldingen lenger på greip – utover at FrPs Per-Willy Amundsen faktisk forholder seg til ”familiegjenforening” som del to av overnevnte lov. Men da oppfordrer jeg Amundsen til først å få greie på personkretsen til del en av loven, så kan vi jo begynne å vurdere hvor Regjeringen står i del to. Hvis de vet det selv, da.