Familiegjenforening

Avdekket misbruk av familiegjenforening

16.11.06. Politiet på Romerike i Akershus pågrep 11 personer i alderen fra 27 - 54 år under en storaksjon i begynnelsen av uken, der samtlige er mistenkt for å ha fått opphold i Norge på falske ekteskap.

Ytterligere én ble pågrepet i Sverige. De mistenkte tilhører fem innvandrerfamilier, antakelig med opprinnelse fra Sørøst-Asia, skriver Aftenposten.no

Sammen med Kripos har politidistriktet satt i gang en opprulling av de falske ekteskap.Politiet tror de aktuelle personene har skilt seg i sitt opprinnelige hjemland, og at de siden har inngått falske ekteskap med norske borgere eller personer med tillatelse til opphold i Norge. Deretter har de ankommet Norge på familiegjenforening, hvor politiet mener at de igjen har flyttet sammen med sine opprinnelige ektefeller.Siktelsene har en strafferamme på inntil to års fengsel, men noen av de pågrepne kan bli utvist, fordi de har løyet da de søkte «familiegjenforening» i Norge. Utlendingsmyndighetene og politiet har i oppgave å avdekke og hindre misbruk av regelverk som gjelder innvandring til Norge. Proforma ekteskap er misbruk av reglene for familiegjenforening. Hadde imidlertid Norge hatt ett tilknytningskrav, slik som Danmark, ville ikke denne form for misbruk vært mulig.