Politikk

To tunger og hodet i sanden

BLDs Audun Lysbakken (SV) fremstår mer og mer som en ”jeg-minister”: mine ideer, mine løsninger, mine prosjekter. Det han ikke liker, har ikke livets rett. Det går strålende hvis han kan gyve løs på FrP, og samme holdning har han vist overfor HRS. Men det han beskylder FrP for, er han kanskje det beste beviset for selv?

Rita Karlsen, HRS

BLDs Audun lysbakken (SV) har som ett av sine hatobjekter FrP. Han om det. Men det hadde vært en fordel om Lysbakken som er så stor i ord også hadde sin egen sti ren.

—Når Frp går ut mot moralpolitiet på Grønland, snakker de om at likestilling og homofiles rettigheter er fundamentale norske verdier som innvandrerne må godta. Det er jeg hjertens enig i. Men Frp stiller åpenbart ikke samme krav til seg selv. Frp er det partiet som går hardest mot ekteskapsloven, og de går mot bevilgninger til de homofiles organisasjoner som har hjulpet mange homofile «ut av skapet.» Slik sett er Frp det minst norske partiet vi har, sier likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) til Dagbladet.

Men Islamsk Råd Norge(IRN) – som ikke engang klarer å ta stilling til dødsstraff for homofile – de trenger ingen formaning om integrering? For det er nettopp integrering som er Lysbakkens forslag til FrPs landsmøte, slik at ikke ”Lysbakkens” likestillingsprosjekter forsvinner:

Hans oppfordring til Frps landsmøte er at partiet enten slutter å skyve likestilling og homofile foran seg i kampen mot innvandrere, eller begynner å integrere seg selv. Lysbakken foreslår et «introduksjonsprogram» for Frp, dvs. at de snur på følgende punkter: Frp vil oppheve likestillingsloven og avvikle diskrimineringsombudet. —Dette er de viktigste redskapene for å sikre grunnleggende rettigheter for kvinner i Norge, påpeker Lysbakken. Frp er mot at FNs kvinnekonvensjon skal ha forrang i norsk lov. Frp er mot å bruke «store summer på likestillingsprosjekter i regi av det offentlige». —Hvis Frp hadde fått gjennomslag, hadde mine offentlige likestillingsprosjekter blitt barbert bort, sier likestillingsministeren. Frp vil fjerne homofiles rett til å gifte seg. Frp vil kutte all støtte til Landsforeningen for Lesbiske og Homofile og Skeiv Ungdom. Frp vil fjerne pappaperm som er den viktigste enkeltsaken for likestilling mellom kvinner og menn.

Jeg gjentar min lille formaning til Lysbakken: Hva sier IRN om de samme spørsmålene? Og dertil; hva vil skje om IRN får ”gjennomslag”?

— Hvis Frp får gjennomslag, går vi 20 år tilbake i tid. Likestillingen i Norge får betydelig internasjonal oppmerksomhet fordi har vært villige til å ta i bruk politiske virkemidler, Festtaler om likestilling blir holdt i hele verden, men vi setter handling bak orden. Frp’s politikk ville gjøre Norge til et dramatisk mindre likestilt land, sier Lysbakken. Han mener det ikke er noen indre logikk i partiets likestillings- og integreringspolitikk. —De skifter budskap etter målgruppe og anledning. Dette er blitt veldig tydelig for meg siden jeg ble likestillings- og integreringsminister. De kan være for og mot likestilling og homofiles rettigheter samme dag, etter hvem de møter. Deres budskap er som fra to ulike planeter. Et seriøst <parti> bør bestemme seg for hva de mener, sier Lysbakken.

To tunger? Jo da, vi kjenner det igjen. Hvis Lysbakken hadde fått hodet opp av sanden, så kunne kanskje dagslyset slippe til. Men siden Lysbakkens sti er så gullende ren; hvordan kan det ha seg at du har latt IMDi jobbe med en rapport om HRS i trekvart år – og så komme til den konklusjonen at du aldri har bestilt noen rapport om HRS? Tror du statsrådsoppgavene handler om deg og ditt? Overtok ikke du integreringsfeltet fra AID? Eller har du silt ut noen oppgaver du ikke liker? Hva er det i så fall du skyver foran deg for å slippe å måtte ta stilling til noe du ikke liker? Dobbeltmoral opp og ned i mente.