Innvandring

Også Belurs identitet var falsk

For tre år siden forsvant firebarnsmoren Belur Sandar fra sitt hjem utenfor Drammen. Ektemannen er mistenkt for drap, men noe lik er aldri funnet. Under etterforskningen avdekket politiet at ektemannen har fått opphold på falsk identitet, og han er nå begjært utvist fra Norge. I dag fremkommet det imidlertid at også Belurs identitet var falsk. Nå kan en begynne å lure: Hvor mange er egentlig i Norge på falsk identitet?

Rita Karlsen, HRS

Firebarnmorens forsvinning fra Mjøndalen utenfor Drammen er aldri blitt løst. Politiet jobber ut fra antakelsen at hun er drept av sin ektemann, men noe lik har altså aldri dukket opp. Ektemannen har hele tiden nektet for at han har drept sin kone. Derimot har han tilstått at han fikk opphold i Norge på falsk identitet.

Nå viser det seg at også Belur Sardar opererte med falsk identitet. Til Drammens Tidende forteller politiet at de i langt tid har kjent til to identiteter for Belur:

– Jeg kan bekrefte at hun har operert med to navn. Det har vi vært kjent med siden vi også ble klar over at hennes mann kom til Norge med falsk identitet, sier Toril Sorte, lensmann i Nedre Eiker.– Vi mistenker at hennes andre navn er den riktige identiteten. Derfor har vi under etterforskningen det meste av tiden hatt to navn å forholde oss til, sier Sorte.

Etter at ektemannen, kjent som Sirwan Abdullah Ali, viste seg ikke å være Sirwan Abdullah Ali, har politiet begjært han utvist. Mannen, som har vært i Norge i nesten 14 år, har derimot påklaget hjemsendelsen til Irak. Han sitter nå i varetekt i påvente av hjemsendelsen.

At også Belur Sardar trolig kom til Norge på falsk identitet avdekket politiet via dokumenter som dukket opp under etterforskningen, men det er ikke gjort noen formell undersøkelse:

– Da hun kom hit til landet, hadde hun kun papirer på at hun var Belur Sardar. Men under etterforskningen av forsvinningssaken dukket det opp dokumenter som viste at både hun og hennes mann hadde andre navn. Men i motsetning til ektemannen har dette ikke blitt undersøkt formelt med tanke på noen utvisning. Hun er jo borte, forteller Sorte.

– Dette oppdaget vi høsten samme år som hun ble borte, omtrent på den tiden da siktelsen mot ektemannen ble tatt ut.– Hvordan har dette påvirket etterforskningen av hennes forsvinning?– Minimalt. Vi fant og fikk opplyst telefonnummer raskt, så vi kom tidlig i kontakt med hennes familie i Irak. Det er kun hennes navn som er endret. Fødselsdato og slike ting stemmer. Slik sett har vi visst hvem hun er hele tiden.

Politiet tror heller ikke at Belur kan operere under ny identitet:

– Men kan hun teoretisk sett leve et annet sted med sin gamle identitet?– Nei. Irakiske myndigheter har aldri utstedt noen pass på det vi tror er hennes opprinnelige identitet. Dermed har hun heller ikke noen papirer som dokumenterer dette navnet, svarer Sorte.

Politiet reagerer også på at Belur forsvant bare noen måneder før hun ville hatt rett til norsk statsborgerskap.