Innvandring

Identitetstrøbbel, også på Slottet

Prinsessen la tittelen på hylla og gjorde business av prinsesserollen, mens kronprinsen er utvalgt til å sitte i næringsminister Trond Giske næringslivsråd. Begge valgene har falt mange tungt for brystet. Men mens Slottets sentrale representanter i større grad beveger seg ut i samfunnet, har utfordringer ved det flerkulturelle Norge innvandret på Slottet. For der skal en av Slottets mest betrodde hoffmedarbeidere ha opptrådt under falsk identitet i åtte år. Kvinnen skal ha fått opphold i Norge på falskt grunnlag, noe UDI skal være kjent med. Men altså ikke Kongen.

Rita Karlsen, HRS

Identitetsjuks for å få opphold i Norge synes å være mer utbredt enn hva offentligheten har vært kjent med. I dag kan VG fortelle at problemet også er å finne i de indre kretser på Slottet.

Den aktuelle hoffmedarbeideren har jobbet for Kongefamilien på Slottet siden 2002, men er ikke særlig snakkesalig overfor VG:- Vedkommende er en vel ansett medarbeider ved Det kongelige hoff. Vi har ingen kommentar til saken som Verdens Gang spør om, sier assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gj. Gjeruldsen.

Kongehuset er omfattet av Sikkerhetsloven, og flere av de ansatte ved Slottet skal være sikkerhetsklarert. Det er ifølge VG usikkert om dette omfatter den afrikanske kvinnens stilling.

Hoffmedarbeideren selv hevdet overfor VG fredag at hun ikke har hørt noe om saken fra utlendingsmyndighetene eller politiet:

– De vet hvor jeg bor, jeg har norsk pass og norsk statsborgerskap. Mer vil jeg ikke si.

Den afrikanske kvinnen synes å ha brukt det som etter hvert begynner å bli en kjent metode, nemlig å oppgi at man kommer fra et land som styrker sjansene betraktelig for å få opphold. I dette tilfellet har kvinnen hevdet at hun er fra Somalia:

Det skal imidlertid ha blitt sådd tvil om hennes og søsknenes identitet allerede i 1995, fem år etter at de kom. Kvinnen oppga da å være fra Somalia, men et notat og flere språktester sådde i ettertid tvil om dette faktisk stemte.I et vedtak om statsborgerskap for broren i 1996, ble det om kvinnens språklige opphav slått fast at hun ikke kunne være fra Somalia, men fra Kenya eller Tanzania. En av hennes brødre ble senere nektet norsk statsborgerskap da det ble avslørt at han hadde oppholdt seg i Norge under falsk somalisk identitet, og egentlig var tanzanianer.

Derimot er likhet for loven en vanskelig oppgave for Norge:

Til tross for dette valgte Utlendingsdirektoratet (UDI) senere samme år, i 1997, å innvilge kvinnen norsk statsborgerskap på hennes somaliske identitet. Statsborgersøknaden som ble innvilget i 1997, skal imidlertid ha dannet grunnlag for nye undersøkelser omkring kvinnens identitet.

Avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i UDI bekrefter overfor VG at på generelt grunnlag kan statsborgerskap bli kalt tilbake dersom søkeren har gitt uriktige opplysninger som hadde betydning for vedtaket som ble truffet, eller unnlatt å informere om vesentlige forhold. Derimot ønsker ikke UDI å kommentere denne konkrete saken, utover at hun vil ha rett til å påklage en eventuell tilbakekalling.

At UDI ikke vil kommentere denne saken spesielt, er for så vidt i seg selv noe overraskende. For i sin tid het det vel at statsråder ikke lenger skulle uttale seg om enkeltsaker for ikke å skape presedens eller noe utilbørlig press, men her har vi altså en sak som på sitt juridiske grunnlag lyder ”grei”. Bare at ”noen” har gjort en feil eller to. Men det kan lyde som om ikke det gjør all verden, i alle fall melder VG videre:

Det trenger heller ikke få noen konsekvenser for arbeidssituasjonen hennes. Slottet, som ikke skal ha vært kjent med at kvinnen har operert under falsk identitet før VG brakte opp saken, skal heller ikke ha vurdert ansettelsesforholdet på nytt som følge av opplysningene.

VG presiserer at Utlendingsnemnda (UNE) ser det som ”svært grunnleggende å kjenne identiteten til en person før norsk statsborgerskap innvilges”.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er neppe særlig lykkelig overfor den praksis som synes å befeste seg, nemlig at det ikke skal slås ned på om noen jukser seg til opphold så lenge de samme har klart å bitt seg fast noen år. For ifølge VG har PST i en årrekke presset på for at UDI og andre deler av forvaltningen skjerper årvåkenheten, fordi ID-juks innebærer en stor sikkerhetsrisiko, noe ikke minst årets sikkerhetsvurdering er preget av. Ifølge VG ble det i fjor kalt tilbake 65 statsborgerskap.Martin Waage, leder for sikkerhetsselskapet ABP World Group, som blant annet tilbyr livvakttjenester, er ikke imponert over sikkerhetsklareringen på Slottet.

– De som skal jobbe med regjering og kongehus må sjekkes og granskes med lys og lykt. Det er alfa og omega, og jeg mener det som har skjedd her er hårreisende. Det finnes ofte flere søkere til en stilling, og dersom det er den minste tvil, så bør man velge bort personen. Det er ikke en menneskerett å få jobb på Slottet, fortsetter han.

Kong Harald skal ha blitt varslet om den oppsiktsvekkende saken mens han var på reise til OL i Vancouver i forrige uke.