Barn i utlandet

Marokko på gyngende grunn

Marokko overholder ikke menneskerettighetene i forhold til de to kidnappede barna til Anne Cecilie Hopstock. Dette mener norsk jussprofessor, samtidig som FN også kritiserer Marokkos opptreden i barnefordelingssaker. Om Marokko tar til seg kritikken, se det er en annen skål.

Hege Storhaug, HRS

Marokko har ratifisert FNs barnekonvensjon. Da har Marokko også plikt til å la barna bli hørt i alle saker som gjelder dem, eksempelvis om de vil bo hos mor eller far etter et samlivsbrudd. Og jo eldre barna er, dess tyngre skal deres ønsker veie. Anne Cecilie Hopstock sine to barn på 13 og 16 år, ble fullstendig overkjørt av Marokko. Tross at de rømte grunnet psykisk og fysisk vold, og sosial isolasjon, sendte marokkanske myndigheter dem tilbake til faren Khalid Skah.

Til NRK uttaler en av Norges fremste eksperter på barnerett, jussprofesor Kristin Sandberg, at dersom barna til Hopstock sin versjon stemmer, så har Marokko brutt barnas menneskerettigheter.

– Det er en artikkel i barnekonvensjonen som sier at barn skal beskyttes mot psykisk og fysisk vold, og det å holde barn isolert så lenge uten skolegang kan betegnes som psykisk vold og dermed brudd på barnekonvensjonen, sier Sandberg.

Marokko – som har ratifisert barnekonvensjonen – har også plikt til å la barna bli hørt i alle saker som gjelder dem, blant annet når det gjelder hvor de vil bo; hos far eller mor.

– Og spesielt når barna er så store som her, 13 og 16 år, så bør det barna sier veie tungt for Marokko, hvis de skal følge barnekonvensjonen, sier Sandberg.

I 2003 kritiserte FNs barnekomité Marokko for hvordan landet går frem i saker om barnefordeling der den ene forelderen er utlending.

Det ser altså ikke ut til at Marokko tar til seg kritikk og gjør den om til praktisk politikk, ei heller at landets signering av en menneskerettighetskonvensjon får de konsekvenser man kunne forvente.