Kvinner og likestilling

Kjønnsdelte foreldremøter

Nå bygger det opp til ny storm i vinterkledde Danmark. Men denne gangen kommer den kalde vinden fra Holbergskolen, om en skal tolke reaksjonene til rektorens beslutning om å gjennomføre foreldremøte uten fedre. Beslutningen er tatt med hensyn til innvandrermødre som ellers ikke vil møte. Lederen for Danmarks lærerforening er derimot ikke imponert over politikernes reaksjoner: ”Nå må dere slutte med deres politiske piss,” tordner han.

Rita Karlsen, HRS

Kveldens foreldremøte på Holbergskolen i København har mobbing som tema. For å sikre seg at mødre med innvandrerbakgrunn dukker opp, har rektor Søren Ellesøe besluttet å stenge ute alle fedre, både etnisk danske og de med innvandrerbakgrunn. Til Berlingske forklarer Ellesøe:

– Der er indvandrerkvinder, hvis mænd ikke mener, at kvinderne må deltage, hvis der er andre mænd til stede, siger skoleleder Søren Ellesøe og taler om «et nødvendigt hensyn at tage for at skabe en kontakt med en gruppe forældre, som ikke normalt kommer så ofte på skolen, og som ikke rigtig er dus med vores skoletradition».

I skolens innbydelse inviteres for øvrig ikke bare mødrene, men de kan også ta med seg sine barn til tross for at fedrene altså må være hjemme. Skolen reklamerer med barnpass.

Dansk Folkepartis (DF) likestillingsordfører Pia Adelsteen reiste umiddelbart bust mot skolens strategi. Hun mener skolen legger seg flat for et kvinnesyn fra middelalderen som ikke hører hjemme i dagens Danmark:

– Skolen sender et signal om, at det er helt o.k., at de muslimske mænd har den holdning, at kvinder og mænd skal være adskilt.

Adelsteen påpeker videre at det kan være fedre ved skolen som er eneforsørger,og som skolen da hindrer informasjon fra møtet. DF ønsker at undervisningsminister Bertel Haarder (V) griper inn overfor skolelederen og får møtet åpnet for begge kjønn. Men det skjer neppe. For selv om Haarder ikke er særlig imponert over strategien til Ellesøe, avviser han ikke tiltaket fullstendig:

– Jeg synes virkeligt, at det er urimeligt. Men hvis skolelederen mener, at det kan hjælpe mod mobning at indkalde mødrene, så må han jo gøre det, hvis det er den eneste måde, siger Haarder.

Haarder understreker at han ikke vil blande seg inn i hvordan skoleledere velger å få tak i foreldrene, men selv ville han ikke gått rundt grøten:

– Den skoleleder bør tage fat i de fædre ved først kommende lejlighed, give dem en ordentlig skideballe og sige, at det her er Danmark: Her kan man komme til møde, selv om der er nogle med af det andet køn, siger undervisningsministeren.

Lederen for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, støtter derimot fullt opp om Ellesøes beslutning:

– Hvis det er det, som skal til for at sikre, at eleverne får en tryg og god skoledag uden mobning, har jeg respekt for beslutningen, siger han.

I morgensendingen på TV 2 News tordnet den samme Bondo Christensen sammen med integreringsordfører Naser Khader (K). Bondo Christensen beskyldte politikerne for å befinne seg langt fra virkeligheten:

– Nu må I stoppe med jeres populistiske pis, lød det fra Anders Bondo Christensen, som mente, at debatten var ude af proportioner.

Han langede ud efter de politikere, som efter hans mening sidder meget langt fra virkeligheden og «sviner» en skoleleder til, som forsøger at gøre en indsats for integrationen.

Khaders forsøk på å bruke egne erfaringer, da både som far til elever i grunnskolen og som tolk på foreldremøter, ble avvist av Bondo Christensen med at dette dreier seg om problemer knyttet til en bestemt skole. Men Khader mener bestemt at problemet er av mer generell karakter:

– Der er nogle mænd, som betinger sig, at der ikke er andre mænd til stede, og jeg synes, at man engang imellem accepterer de ekstremistiske forældres ønsker.

Khader mente, at mødremødet var første skridt på vejen til at give køb på ligestillingen, og at det var et forkert signal at sende til moderate muslimer.

En annen rektor, Lise Egholm på Rådmandsgades Skole, har ikke selv gjort bruk av kjønnsdelte foreldremøter, men påpeker at hun ikke helt ser problemet:

– Det kan jeg ikke gå i koma over, siger Lise Engholm og tilføjer, at hun og andre skoleledere – i modsætning til politikere – skal se sagen ud fra en praktisk virkelighed.

– Hvis man kan skabe gode netværk mellem mødrene, kan man komme langt. Målet er vel at begrænse mobningen, og der kan man gå mange veje.

Intensjonen med at målet helliggjør midlet, faller imidlertid på stengrunn i politikerkretser. SF’s leder Willy Søvndal angriper saken ved å ansvarliggjøre Københavns barne- og ungdomsborgmester Anne Vang (S). Søvndal krever at det innen kl.17:30 i dag blir gitt adgang til begge kjønn på foreldremøtet, ellers må møtet avlyses.

– Borgmesteren må omgående sætte den skoleleder på plads. Vi skal ikke til at operere med kønsopdelte forældremøder på danske folkeskoler. Folkeskolen skal stå for ligestilling og opmuntre til at både mor og far tager del i barnets uddannelse. Alt andet er virkeligt et skråplan, siger Villy Søvndal.

DF vil gå et skritt lengre, de vil ha rektoren avskjediget hvis det kjønnsdelte foreldremøtet avholdes. Men Anne Vang støtter Holbergskolens strategi, og det med glede:

– Jeg bakker skolen op – med glæde. Selvfølgelig synes jeg, at det er lidt underligt, at mænd og kvinder ikke kan være i samme rum. Men skolen står i den virkelighed, at der er mange muslimske kvinder og mænd, der har det på den måde. Og da skolen mener, mødrene skal på banen for at løse et konkret mobbeproblem, må de selvfølgelig bringe de nødvendige instrumenter i spil, siger Anne Vang.

For Vang synes dette å handle om politikk, og ”noens” syn på ”hva det vil si å være dansk”:

– Det er er vigtigere, end at skolen skal passe på med ikke at støde Villy Søvndals og Pia Kjærsgaards fornemmelse for, hvad det vil sige at være dansk, siger Anne Vang.

Vang får derimot ikke støtte hos sin egen partiledelse. Socialdemokraternes integreringsordfører, Henrik Dam Kristensen, som også sitter i partiets ledelse:

– Jeg kan dårligt tro, at Anne Vang synes, at det er en god idé, at vi skal kønsopdele det her samfund for at tilfredsstille nogle mørkemænd med nogle forskruede holdninger.

Dam Kristensen mener skolens tiltak er et symptom på at ”noe” er fullstendig galt:

– Når nogle mænd har den holdning, at deres koner ikke må komme til sådan et møde, fordi der er andre mænd, så er det jo langt væk fra normen i vores samfund, og det skal vi tage et opgør med dem om. Det er fuldstændig uacceptabelt at have de holdninger i det danske samfund, siger Henrik Dam Kristensen, der ønsker en principiel debat om sagen.

– Vi må tage en grundig debat om de her ting. Jeg anerkender, at skoleledelsen forsøger at løse et problem, men der er ikke meget sex i et forældremøde. Og jeg synes, vurderingen er forkert. Der er nogle overordnede principper i Danmark om ligestilling, demokrati og ytringsfrihed, men der er tilsyneladende for mange, der ikke har fattet, hvor de principper står, siger Henrik Dam Kristensen.

– Jeg vil overhovedet ikke være med til at bombe årtiers ligestillingskamp tilbage for at føje disse mænd, så de vil lade deres koner komme til et møde. Det vil jeg ikke være med til, siger Henrik Dam Kristensen.

Vi kan vel trygt si at dette møtet, om det avholdes eller ei, antakelig er det mest omtalte foreldremøte i Danmark i nyere tid. Spørsmålet er også om strategien til møtet vil bidra til en prinsippiell debatt om likestilling, i så fall vil det være et viktig tiltak mot mobbing – om ikke akkurat slik Holbergskolen hadde tenkt seg. La oss håpe at nettopp muslimske kvinner i Danmark benytter denne muligheten til å komme på banen – samfunnet kan jo også, i de godest gjerning, tilby barnevakt, som de samme avslår fordi da gis muslimske menn en god anledning til å vise sin støtte ved å ta sin tørn hjemme.

Fædre ingen adgang til skolemøde

Fordømmelse af mandefridt møte

”Nu må I stoppe med jeres populistiske piss”

Søvndal: Skolemøde uten fædre skal aflyses eller åbnes

DF truer skoleleder med fyring

Borgermester bakker fædrefrit møde op – med glæde

Anne Vang får tørt på af S-ledelse