Statistikk

Flertallet kritiske til Muhammed-aksjoner

VG Nett har fått utført en undersøkelse til aksjonene som en følge Dagbladets publisering av tegningen av Muhammed som en gris. Flertallet er kritisk til enkeltes muslimers reaksjoner, også blant muslimene selv. Samtidig mener over halvparten at man ser økende tegn på radikalisering av muslimer, og det samme gjør 44 prosent av muslimene selv. Men det gjør færre muslimer engstelig.

Rita Karlsen, HRS

En undersøkelse VG Nett har fått utført av InFact, viser at et flertall av befolkningen, 66 prosent, mener at aksjonene fra enkelte muslimer som følge av Dagbladets publisering av Muhammed-karikaturen er urimelige. Under 10 prosent av de spurte mener aksjonene er rimelige, ifølge undersøkelsen som er besvart av et landsrepresentativt utvalg på 1.035 personer over 18 år. Av de spurte i undersøkelsen er 3 prosent muslimer, 3 prosent tilhører andre religioner, 30 prosent har ingen religion, mens resten er kristne.

Kritisk

Kjønn: Det er menn som er mest kritiske til aksjonene. Hele 74 prosent av mennene mener de muslimske aksjonene er urimelige, mens kvinneandelen er 59 prosent. Hver tredje kvinne har derimot ingen bestemt oppfatning om aksjonene.

Muslimer: Et flertall av muslimene som har deltatt i undersøkelsen stiller seg kritiske til aksjonene etter publiseringen av Muhammed-karikaturen. 62 mener enkelte muslimers aksjoner er urimelige. 35 prosent mener de som aksjonerer mot Muhammed-karikaturene har sitt på det rene.Radikalisering

På spørsmål om man ser tegn til økende radikalisering blant muslimer i Norge, svarer over halvparten ja. 40 prosent av de spurte sier i tillegg at dette gjør dem engstelige.Muslimer: 44 prosent av muslimene sier de ser tegn til økende radikalisering. 25 prosent sier at det gjør dem engstelige.Kristne: 44 prosent av de kristne i undersøkelsen sier de blir engstelige av tegn til økende muslimsk radikalisering.Av samtlige i utvalget er det mindre enn hver femte som ikke engster seg, mens hver tredje ikke vet.
26 prosent av de ikke-muslimske respondentene i undersøkelsen svarer at de er blitt mer skeptiske til muslimer i løpet av det siste året. 11 prosent sier de har fått et mer positivt syn på muslimer. 47 prosent svarer at det er uendret, mens 16 prosent vet ikke.

Geografi: I Midt-Norge er 33 prosent blitt mer skeptiske, mens 32 prosent er blitt mer skeptiske i Nord-Norge. Det er også i disse landsdelene over halvparten av de spurte sier de ikke kjenner noen muslimer i det hele tatt. I Sør-Norge er 21 prosent blitt mer skeptiske, mens andelen er 23 prosent i Oslo og 25 prosent på resten av Østlandet. Rundt halvparten har ikke endret sitt syn på muslimer.I Oslo svarer hele 38 prosent at de kjenner mange muslimer, mens 21 prosent sier de ikke kjenner noen i det hele tatt. I sør og vest svarer godt over halvparten at de kjenner muslimer.Feilmarginen for totalutvalget i InFact-undersøkelsen er på pluss/minus 3,0 prosent.