Kvinner og likestilling

Drep dem som ønsker likestilling

Det heter at det er fra sine egne man skal ha det, og det må i aller høyeste grad oppleves slik for muslimske kvinner, særlig hvis de samme tilfeldigvis bor i Saudi-Arabia. For der har en som omtales som ”en kjent islamsk skriftlærd” oppfordret til å drepe enhver som tar til orde for likestilling mellom kjønnene i landet.

Rita Karlsen, HRS

I mang en debatt om islams lære henvises det til at kun er ”muslimsk skriftlærde” man kan lytte til. Det spørs om dette også gjelder for den islamsk geistlige som har publisert en fatwa på Internett som krever at alle muslimer som ønsker likestilling skal drepes.

Ifølge NTB ble trusselen offentliggjort tirsdag på hjemmesiden til den skriftlærde sjeik Abdurrahman al-Barrak. Der heter det at den som tillater at menn og kvinner møtes på arbeidsplasser eller universiteter i kongeriket, «er en vantro som må drepes».

Som kjent praktiserer Saudi-Arabia et korantro muslimsk styre, der kjønnssegregeringen er det normale og der kvinner aller helst verken skal ses, høres eller luktes i det offentlige rom. De er langt på vei umyndiggjort, og kan risikere å bli henrettet som hekser.

Som NTB melder, holdes gutter og jenter atskilt i undervisning, og det samme gjelder for universitetene. I banker og på kontorer arbeider kvinner i egne avdelinger og har stort sett bare kontakt med mannlige kolleger på telefon. Kjønnskillet er derimot opphevet på sykehus, der det ble for store praktiske problemer å gjennomføre. Men jeg betviler ikke at de også der praktiserer en striks kjønnsdeling i den grad det er mulig. Det er også åpnet for felles undervisning av mannlige og kvinnelige studenter på Kong Abdullah-universitetet for vitenskap og teknologi (Kaust) – som kongen har opprettet i et forsøk på å innhente Vestens kunnskapsforsprang. Hele 70 milliarder skal kongen ha benyttet på dette universitet, som også skal tiltrekke seg utenlandsk kapital og kunnskap. I dette bildet har kanskje kongen innsett at det ikke nytter å utelukke kvinner?

Det er også interessant at den skriftlærde sjeik Abdurrahman al-Barrak fatwa har møtt motstand hos flere andre lærde, konservative muslimer, som ifølge NTB skal ha kritisert beslutningen. Splitt og hersk kan kanskje vise seg å være en gangbar praksis?