Ytringsfrihet

Avis unnskylder krenkelse av Muhammed-tegninger

Dagbladet Politiken har inngått et forlik med åtte organisasjoner for den krenkelsen muslimer opplevde med gjenpubliseringen av Muhammed-tegningene i 2008. De unnskylder således krenkelsen, men ikke publiseringen. Politikens handling får ingen støtte, verken fra andre danske medier eller politikerne. Det tyder nok heller på at avisen er redd for en fremtidig rettssak, der motparten kan boltre seg i saudiarabiske penger.

Rita Karlsen, HRS

Ifølge Politiken.dk er forliket inngått mellom avisen og åtte organisasjoner, som sier å representere i underkant av 100 000 muslimer ”av profeten Muhammads etterkommere”. Politikens sjefsredaktør, Tøger Seidenfaden, hevder at forliket er et eksempel på at dialog nytter:

Forliget ser fremad og udtrykker meget fornuftige synspunkter. Det kan måske være med til at mindske nogle af de spændinger, som har vist sig at være meget sejlivede. Det giver udtryk for et håb om, at Danmarks – og ikke mindst danske mediers – forhold til den muslimske verden kan forbedres.

Redaktørens ord må lyde som musikk i IMDis ører, og det gjør nok også Politikens erklæring som lyder som følgende:

Som led i nyhedsdækningen af Kurt Westergaards karikaturtegning af Profeten Muhammed (”Karikaturtegningen”), der første gang blev trykt i Jyllands-Posten i september 2005, har Politiken genoptrykt Karikaturtegningen.

Politiken har aldrig haft til hensigt at genoptrykke Karikaturtegningen som udtryk for redaktionelle holdninger eller værdier, men udelukkende som led i avisens nyhedsdækning.

Det har aldrig været Politikens hensigt med genoptrykningen af Karikaturtegningen at krænke muslimer i Danmark eller andre steder.

Imidlertid anerkender og beklager Politiken, at vores genoptrykning af Karikaturtegningen af Profeten Muhammed har krænket muslimer i Danmark og i andre lande rundt om i verden.

Vi undskylder over for alle, der er blevet krænket af vores beslutning om at genoptrykke Karikaturtegningen.

Men avisen Politiken prøver seg kanskje her på en ”taktisk en”, for på denne måten å unngå noen fremtidig rettssak. For kravet om unnskyldning ble i 2008 reist av den saudiarabiske advokaten Faizal A. Z. Yamani, og som kjent sitter pengene løst i Saudi-Arabia hva gjelder spredning og beskyttelse av islam i Vesten. Vi kan jo for eksempel minne om moskébygging i Tromsø og forsøk på ”kupp” av Islamic Cultur Center i Malmø – og var det ikke snakk om saudiarabiske penger i forbindelse med diskusjonen om islamstudier ved Universitetet i Oslo?

Politikens ”taktikk” handler derimot om noe vi har hørt fra før, jamfør redaktør Vebjørn Selbekks noe uvillige ”unnskyldning” for krenkelse, ikke trykking, av Muhammed-tegninger i den gang Magazinet. For også redaktør Seidenfaden påpeker at de ikke unnskylder for at de har publisert tegningene, men derimot den krenkelse muslimer har følt (det hadde vel vært riktigere å si den krenkelse noen muslimer hevder alle muslimer har følt). Politikens redaktør sier videre at de med forliket ikke fraskriver seg retten til å publisere tegningene igjen.

Selv om samme kravet var reist til i alt 11 aviser i Danmark, der altså de 10 andre har avvist, utrykker advokat Faisal Yamani seg er fornøyd med Politiken (enn så lenge, vil jeg anta):

Det er et godt forlig. Det vil være forkert at tale om en sejr. Begge parter er nået frem til at forstå baggrunden for det, der er sket. Det er modigt af Politiken at undskylde, også selvom det aldrig var deres intention at fornærme nogen, sier Yamani.

Men ”modig” er det ikke mange andre som oppfatter Politikens unnskyldning. I det danske paralamentet (Christiansborg) rister de fleste på hodet.

Det er vanvittigt. Der er krænkelser i medierne hver eneste dag. Sådan er det med ytringsfriheden, sier Sosialdemokratiets (S) leder Helle Thorning-Schmidt.

Hun støttes av SF’s leder Villy Søvndal, som er enig med at man »ikke kan forhandle om ytringsfriheden«.Dansk Folkepartis (DF) leder Pia Kjærsgaard »mangler ord« for hvor absurd hun mener at situasjonen er.

Det er dybt, dybt pinligt, at Tøger Seidenfaden sælger ud af Danmarks og Vestens ytringsfrihed. Jeg kan slet ikke tage skarpt og dybt nok afstand fra, at man totalt underkaster sig sådan en doktrin, sier Kjærsgaard.

Politiken har ikke fått verken statsministeren eller utenriksministeren i tale, men Venstres (V) politiske ordfører Peter Christensen sier, at »det er mærkeligt, at Politiken har behov for at undskylde. Jeg kan ikke se, hvad der er at undskylde for«. Men én positiv røst har Politiken funnet, det er Uffe Ellemann (V):

Der går ikke noget af avisen, når den undskylder. I en konfliktfyldt verden, hvor for mange maler sig op i en krog, ville det være rart med flere af den slags forsøg på at finde frem til fælles forståelse, sier Ellemann.

Politiken synes heller å høste noen støtte hos sine kollegaer i medieverden. Både Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad er blant de aviser som har mottatt kravet om unnskyldning fra advokat Yamani. Han håpet at Politikens forlik kunne skape presedens, men den gang ei:

Jyllands-Postens ansvarlige sjefsredaktør Jørn Mikkelsen mener det er beklagelig at Politiken »lægger sig ned« i stedet for å kjøre saken sammen med de andre avisene.