Forskjellsbehandling og diskriminering

Årets forbilde vil forby homofile, OK for SV

Mahdi Hassan som bor på Tynset ble kåret til Årets forbilde for 2009. Prisen ble han tildelt av barne- og likestillingsministeren. Nå fremkommer det at Hassan mener at homofili bør forbys i Norge. Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH) er oppgitt, mens lederen i Tynset SV mener det er helt greit.

Rita Karlsen, HRS

Det var i juni i fjor at Mahdi Hassan på Tynset ble utpekt som ”Årets forbilde”. Med en slik pris ønsker Barne- og likestillingsdepartementet å hedre ildsjelene som gjør en stor og viktig innsats i sitt nærmiljø. Den skal gå til personer som er gode rollemodeller, fremmer antidiskriminering og skaper dialog på tvers av generasjonene.

Juryen, som besto av leder Rita Kumar (da også leder av Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene. KIM), Ameer Harris Khan, (organisasjonen Ungdom & Fritid), Aram Azizi, (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) og Mohamed Melioui, (ressursnettverk for minoritetsforeldre, MIR), la spesielt vekt på at ”Mahdi Hassan gjennom sitt frivillige arbeid har gjort en stor innsats for å skape muligheter for barn og ungdom på Tynset. Han har markert seg på flere arenaer på en positiv måte, og er en aktiv samfunnsborger.”

Prisen ble utdelt av daværende barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap), som omtalte Hassan på følgende måte på BLDs hjemmeside:

– Vi vet at gode forbilder og gode rollemodeller betyr mye for å skape muligheter for barn og unge. Mahdi Hassan er et slikt forbilde. Han er synlig, han har kunnskap og engasjement og bruker dette til å skape en bedre hverdag for unge i Tynset. Personer som Mahdi Hassan gjør en forskjell og det er svært fortjent at han får prisen for årets forbilde i 2009.

Men nå fremkommer det at Hassan ikke jobber like godt for å inkludere alle. Til avisen Arbeidets Rett sa Hassan allerede i fjor sommer at han ønsker forbud mot homofili, med henvisning til koranen:

– Homofili er forbudt i Koranen, og jeg tror på min religion. Det sa Mahdi i et intervju med Arbeidets Rett i fjor sommer.

Nå har avisen Arbeidets Rett spurt Hassan om han fortsetter har samme mening, og det har han. Lederen i Landsforeningen for lesbiske og homofile i Norge (LLH), Karen Pinholt, synes ikke dette er noe god rollemodell:

– Dette er svært lite forbilledlig, sier Karen Pinholt, og fortsetter:

– Det kan virke som om inkluderingsdepartementet har glemt å inkludere de homofile her.

Juryen mente derimot at Hassan er et godt forbilde, ”både for personer med innvandrerbakgrunn, men også for etniske nordmenn”.

– At du er grei med en gruppe, men snakker nedsettende om en annen, henger ikke på greip, sier derimot Pinholt.

Men SV-lederen på Tynset synes det er helt greit at Hassan vil ha forbud mot homofile.

– Det er ytringsfrihet i Norge og i Tynset SV syns vi det er uproblematisk at Mahdi er prinsipielt mot homofili. Det er i henhold til hans religion, sier Stein Petter Løkken til Arbeidets Rett.

Men om Mahdi Hassan prinsipielt er enig i forbudet mot homofile, er han ikke like prinsipielt mot dødsstraff:

– Det må det være opp til hvert enkelt land å avgjøre. Selv mener jeg at folk må få gjøre som de vil, og at folk ikke bør straffes for dette, sier Mahdi selv til avisa.

SV- Løkken hevder at Hassans innsats for barn og unge på Tynset overskygger holdningen hans til homofili. Ja, for det er vel blant de unge på Tynset som det er blant muslimer: homofile eksisterer ikke?

Pinholt opplever seg nok med rette ekskludert av Hassan som forbilde, og understreker at homofili er noen en er, som således ikke kan forbys. Tro hva som hadde skjedd hvis noen foreslo forbud mot muslimer? Åj, åj, åj. Da var det nok ikke bare ”Årets forbilde” en kunne sett langt etter.