Skilsmisse

12-åring vil ikke skilles likevel

Saken om den unge barnebruden fra Saudi-Arabi har versert siden 2008. Jenta ble av faren giftet bort til en betydelig eldre mann, angivelig på grunn av farens økonomiske problemer. Jentas mor, som er skilt fra faren, godtok ikke ekteskapet og gikk til domstolen med skilsmissekrav på vegne av sin datter. Men dagen før rettens behandling ble skilsmissebegjæringen trukket tilbake.

Rita Karlsen, HRS

Opplysninger om den unge saudiarabiske jenta og hennes betydelig eldre ektemann, er noe upresis blant annet hva gjelder de involvertes alder. Da saken ble kjent i 2008 het det at jenta var åtte år og ektemannen 66 år, senere ble han hevdet å være i 50-årene. Nå, to år etter, heter det at jenta er 12 år og ektemannen 80 år. Det vi uansett kan slå fast er at det er snakk om en barnebrud som er giftet bort til en mann som kunne vært hennes bestefar.

Jenta ble angivelig giftet bort av faren på grunn av hans økonomiske problemer. Det skulle derimot hete i ekteskapsavtalen mellom faren og mannen at ekteskapet ikke skulle fullbyrdes (ektemannen skulle ikke ha sex med jenta) før etter 10 år, i tillegg til at jenta skulle bo sammen med sin mor frem til dette tidspunktet. Jentas far og embetsmannen som foresto vielsen, har forklart at det de har gjort ikke er ulovlig. Faren har også forklart at han har basert sin vurdering på datterens fysiske utvikling, og ikke på grunn av hennes alder.

Men farens fraskilte kone var ikke enig i avtalen. Først forsøkte hun å få annullert ekteskapet, hvilket ble blankt avvist. Hun gikk så til en saudiarabisk domstol og forlangte skilsmisse på datterens vegne. Det ble også avvist. For selv om jenta ble ansett som voksen nok til å være gift, ble hun ikke ansett som voksen nok til å forlange skilsmisse. Domstolen avviste begjæring om skilsmisse under henvisning til at jenta, når hun kom i puberteten, kunne fremme saken selv.

«The judge has dismissed the plea because she does not have the right to file such a case, and ordered that the plea should be filed by the girl herself when she reaches puberty,» fortalte advokat Abdullah Jtili ifølge Daily Mail.

Men tross nederlaget ga ikke moren opp, og i ankesaken vant hun frem. Det skulle har ført til at saken ble sendt tilbake til første rettsinstans for ny vurdering. Senere het det at ekteskapet var blitt annullert, ikke minst på grunn av innsatsen til Qassims guvenør, prins Faisal bin Bandar, som skal ha overbeviste ektemannen om å trekke sitt opprinnelige krav om tilbakebetaling av medgiften (brudeprisen). Men slik var det visstnok ikke likevel. For ifølge Ritzau skriver nå den engelskspråklige saudiarabiske avis Arab News, at skilsmissebegjæring er trukket tilbake – dagen før retten skulle behandle den.

Det er ikke kjent hvorfor dette skjer. Jenta selv skal hele tiden ha gitt uttrykk for at hun ikke ønsker å være gift med den eldre mannen.

– Ingen kjenner årsaken til at de har skiftet mening, sier en kilde i den saudiarabiske Menneskerettighetskommisjonen (HRC) til avisen, men tilføyer at selv om HRC ikke kan blande seg i folks privatliv vil de fortsette å arbeide for en minimumsalder for ekteskap. Det er tidligere fremkommet at HRC ønsker ekteskapsalderen håndhevet til 17 år for jenter og 18 år for gutter.

Arrangerte ekteskap med jentebarn og polygami er ikke uvanlig på den arabiske halvøya, inkludert i Saudi-Arabia hvor den erkekonservative Wahabi-versjonen av sunniislam praktiseres. Saudi-Arabia har også ratifisert internasjonale konvensjoner om barn og kvinners rettigheter, men ledelsen i Riyadh har tatt forbehold om at Saudi-Arabia ikke er forpliktet hvis punkter i konvensjonen strider imot normene i islam.