Integrering og integreringspolitikk

Somaliske jenter kjemper mot hverandre

I Vollsmose i Danmark er politiet forundret over et nytt fenomen. Det handler om tenåringsjenter av somalisk opprinnelse som driver en intern kamp mot hverandre. Det økende problemet skader ikke bare jentene selv, det har også betydning for samfunnet.

Rita Karlsen, HRS

Politiassistent Torben Aagaard forteller til dr.dk at problemene blant de somaliske tenåringsjentene er blitt større:

– Det jeg fornemmer er, at der i aldersgruppen fra femten år, til starten af tyverne, er en intern kamp. De sviner hinanden til på Facebook, eller via mobilen, og det udmønter sig engang imellem i slagsmål, sier Aagaard.

Han sier at jentene ofte selv forteller om de interne problemene. Iblant anmelder også jentene hverandre, men når politiet dukker opp er samtlige av de impliserte over alle hauger.

Politiet finner ikke noen entydig forklaring på hvorfor disse jentene slåss innbyrdes:

– Vi forsøger engang imellem at være mæglere, for der bliver flere og flere af de små slåskampe pigerne imellem, sier Aagaard.

Denne atferden skader jentene, og betyr samtidig en ekstra innsats for det Etniske Jobteam i Vollsmose. Fra teamet forteller Steen Christensen at de hele tiden prøver å være i dialog med de unge og deres foreldre, der de også forteller dem hva som er deres plikter og rettigheter i samfunnet.

At jenter med somalisk opprinnelse sverter hverandre, er også noe som HRS har erfart. Jeg har derimot aldri tenkt på at dette kunne være et generelt fenomen, og fant således denne meldingen fra Vollsmose interessant, men ble altså ikke overrasket. Kan noe av forklaringen på denne atferden være at mange somaliske jenter har en grunnleggende mistillit til hverandre? Jeg har i alle fall registrert at mange snakker svært så nedsettende om andre, og gjennomgangstonen er ofte ”hvis man kan stole på”. Et annet fenomen jeg har erfart (blant annet) i forhold til somaliske jenter, er at de har et annet forhold til løgn og sannhet enn mange av oss andre. ”Løgn” er både tillatt og nødvendig, hvis det tjener ens egen sak, noe som selvfølgelig er med på å forsterke fenomenet med å sverte hverandre. Dette trenger nødvendigvis ikke si så mye om de samme jentenes ”moral”, som vi ville uttrykt det som, men sier kanskje noe om hvilke strukturer og verdier de selv har erfart (og derav lært). I et land som for eksempel Somalia er det ikke så mye som fungerer, samtidig synes somaliere god på organisering. Det i seg selv kan virke motstridene, men det er min erfaring at dette organiseringstalentet benyttes på en destruktiv måte. Det destruktive i jentenes atferd i Vollsmose vil jeg tro vi kan finne igjen mange steder, men det har tydeligvis bredt så om seg i Vollsmose at det også er blitt fanget opp av samfunnet. Her kan det ligge mye sentralt materiale til en vitenskapelig studie, som etter min mening kunne vært et betydningsfullt bidrag for integreringen.