Islam

Muslimsk politi fordømmer terrorpolitikken

Organisasjonen til det muslimske politiet i Storbritannia, The National Association of Muslim Police (NAMP), har fordømt landets terrorpolitikk. De kaller det en ”krenkelse av britiske verdier” som har ledet til mer islamofobi.

Rita Karlsen , HRS

Da debatten om hijab til politiuniformen raste som verst i Norge, var det flere som tok til ordet for at det kunne utvikle seg til et ”muslimsk politi”. En av disse var en student ved Politihøyskolen, selv muslim, som i et intervju her på rights.no advarte politiet på det sterkeste mot å begi seg inn på en slik linje. Hans tanker burde også vekkes til livet i forhold til dagens debatt om religiøse symboler på dommere.

I Storbritannia, der det for øvrig er tillatt med hijab til politiuniformen, har de ”komme lengre enn som så”. Der har muslimer i politiet organisert seg i sin egen muslimske politiorganisasjon, The National Association of Muslim Police (NAMP). Denne organisasjonen går heller ikke av veien for å blande seg inn i politikk.

NAMP mener at deler av terrorpolitikken, som er utformet for å stoppe spredningen av voldelig ekstremisme, er stigmatiserende overfor muslimer idet de mener den fokuserer på islamsk ekstremisme, og at fokuset på muslimske grupperinger ignorerer trusselen fra høyreekstreme grupper. De argumenter som følgende:

«It can be argued that there is a connection in the rise of Islamophobia and our Prevent programme as it feeds on the stereotypes that the media and some right wing parties promote, i.e. all Muslims are evil and non trustworthy,» it said.

«Our British system is a model for the world to follow, yet we have embarked on a journey that has put this very core of British values under real threat.

«The hatred towards Muslims has grown to a level that defies all logic and is an affront to British values.

«The climate is such that Muslims are subject to daily abuse in a manner that would be ridiculed by Britain, were this to occur anywhere else.

«We must not diminish our British values further by continuing to allow such behaviour and policies to continue unchecked.»

NAMP, som har mer enn 2.000 medlemmer, sier at det har vært følelse av frustrasjon blant muslimer fordi de ikke ble hørt da de politiske strategiene ble fastlagt – og advarte mot at ”alvorlig skade” allerede kan ha oppstått. Nå tar de tydeligvis til motmæle for å få endret politikken i en mer islamvennlig retning. Det må jo kunne kalles politiets oppgave?