Statistikk

2009’s antydninger om 2010

Tallene fra 2009 hva gjelder familieinnvandring, asylsøkere og arbeidsinnvandring bringer mer seg mye informasjon om hva vi kan forvente i 2010. En gjennomgang av tallene fra Utenriksdirektoratet (UDI) avdekker at 2009 var familieinnvandrernes og asylsøkernes år, mens arbeidsinnvandringen sakket akterut.

Rita Karlsen, HRS

For 2010 vil etter all sannsynlighet både familieinnvandringen og asylsøkertallene holde seg høye, om enn tallene vil forskyve seg noe mellom gruppene. I tillegg vil det selvsagt avhenge av politikken på området, men jeg betviler at regjeringen klarer å tøyle tallene så veldig mye – selv om de skulle ønske det. For arbeidsinnvandringen er det vel liten tvil om at den vil øke betraktelig i 2010 i forhold til 2009, ikke minst fordi det er lagt opp til en langt enklere arbeidsinnvandring fra EU-land. Men dette får vi ikke vite med sikkerhet før i 2011.

Tallenes tale for 2009, sammenlignet med året før, lyder slik:

Familieinnvandring

Familieinnvandringen i 2009 synes å bli nokså lik 2008. Tallene fra UDI gjelder til og med 30.11.09, og vi har derfor stipulert tallene for desember 2009 (ved å ta utgangspunkt i samme tallene som for desember 2008). Antallet familieinnvandrede i 2008 endte på 20.766 totalt, mens tallet for 2009 synes å ende på om lag 18.500.

Familieinnvandringen til Norge er fra rundt 145 land. I 2009, som i 2008, kom det fleste familieinnvandrede fra Polen, men her var det en markant nedgang. I 2008 kom det nesten 4.500 fra Polen som familiemedlemmer, mens det i 2009 kom ca 3.000. På ”andreplass” ligger Thailand, der det kom i underkant av 1.200 familieinnvandringer i 2009, som stort sett er samme tall som for 2008 (1.214). Den tredje største gruppen er fra Somalia, der det i 2009 kom ca 950 familieinnvandringer, mot 1.179 i 2008.

Pr. 30.11.09

Des. 2008

Sum 2009

Sum 2008

Polen

2750

+ 278

3028

4423

Thailand

1124

+ 49

1173

1214

Somalia

911

+ 46

957

1179

Tyskland

826

+ 120

946

1630

Irak

705

+ 45

750

654

Litauen

643

+ 57

700

749

Filippinene

611

+ 17

628

580

Russland

572

+ 51

623

609

Statsløs

504

+ 52

556

534

Pakistan

469

+ 29

498

438

Dette gir at det synes å ha vært en nedgang for de fleste av de 10 største familieinnvandrede gruppene, kanskje med unntak av en svak oppgang for Filippinene, Irak, Pakistan, Russland og statsløse.

For de 10 største gruppene familieinnvandrede i 2008 og 2009, ser altså bildet slik ut:

Asylsøkere

Andelen asylsøkere i 2009 synes å bli nokså lik som for 2008. Tallene fra UDI gjelder til og med 30.11.09, og vi har derfor stipulert tallene for desember 2009 (ved å ta utgangspunkt i samme tallene som for desember 2008). Antallet asylsøkere i 2008 endte på 16.125 totalt, mens tallet for 2009 synes å ende på om lag 17.500.

Asylsøkerne til Norge kommer fra rundt 115 land. I 2009 kom det flest asylsøkere fra Afghanistan med rundt 3.700 (mot 1.363 i 2008). I 2008 kom det flest asylsøkere fra Irak (med 3.173), mens det i 2009 kom i overkant av 1.400 asylsøkere fra Irak, som utgjør ”fjerdeplassen” for 2009. Andre største asylsøkerland i 2009 var Eritrea med ca. 2.500 (mot 1.799 i 2008), mens Somalia ligger på tredjeplass med i overkant av 1.900 asylsøkere (mot 1.293 i 2008).

Pr. 30.11.09

Des. 2008

Sum 2009

Sum 2008

Afghanistan

3744

+ 238

3982

1363

Eritrea

2478

+ 132

2610

1799

Somalia

1763

+ 157

1920

1293

Irak

1152

+ 278

1430

3173

Statsløs

1210

+ 85

1295

940

Russland

766

+ 97

863

1078

Etiopia

636

+ 37

673

354

Nigeria

563

+ 64

627

436

Iran

537

+ 74

611

720

Syria

257

+ 16

273

115

Dette tilsier at blant de 10 største asylsøkergruppene det kom flere i 2009 enn i 2008 fra Afghanistan, Eritrea, Etiopia, Nigeria, Somalia, Syria og statsløse, mens det kom færre fra Irak, Iran og Russland.

For de 10 største gruppene asylsøkere i 2008 og 2009, ser bildet altså slik ut:

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandringen har hatt en markant nedgang i løpet av 2009. Vi gjør oppmerksom på at tallene for 2009 er til og med 30.11.09, da vi ikke har stipulert med desembertallene fra 2008 fordi variasjonene er så store.

Mens det i 2008 ble innvilget i underkant av 105.000 (104.469) arbeidsinnvandringer, synes det samme tallet for 2009 å ligge rundt 60.000 (pr 30.11.09 var det 55.021). Polen er fortsatt den desidert største gruppen, men den er blitt mer enn halvvert fra 2008-tall. Deretter følger Litauen, men også denne gruppen har hatt markant nedgang fra 2008. På tredjeplass ligger Romania, som synes å ligge rundt 2008-tall.

2009(til 30.11)

2008

Polen

22113

53250

Litauen

7372

13697

Romania

3074

3484

Tyskland

2743

5457

Latvia

1622

2570

Storbritannia

1332

1797

India

1253

1667

Estland

1234

2094

Slovakia

1214

2841

Bulgaria

1162

1246

Disse tallene vil etter all sannsynlighet si noe om hvilke tall vi kan forvente for 2010, både når det gjelder hvor vi kan forvente høyest familieinnvandring, asylsøkere og arbeidsinnvandrere. Men dette er også avhengig av en rekke andre faktorer, for eksempel hvordan finanskrisen utvikler seg og herunder arbeidsmarkedet både her og i andre land, samt hvilke andre internasjonale kriser som 2010 kan bringe. Ja, og politikken på de angitte områdene – men her må jo regjeringen bli enig med seg selv først.