Religiøse og politiske symboler

Minister anklages for diskriminering

Det islamske trossamfunnet i Danmark anklager arbeids- og likestillingsminister Inger Støjberg (V) for å handle i strid med loven etter at hun kunngjorde at kvinner som nekter å ta jobb fordi de ikke kan bruke hijab, heller ikke har rett på kontanthjelp.

Rita Karlsen, HRS

I går ble det kjent at arbeids- og likestillingsminister Inger Støjberg (V) i et svar til Folketingets arbeidsmarkedsutvalg presiserte at det er en betingelse for å få kontanthjelp at vedkommende står til rådighet for arbeidsmarkedet. Det mener hun man ikke gjør hvis det er ”egenskaper” ved den ledige jobben som tilsier at man ikke vil ha den, og her er heller ikke hijab noen unnskyldning.

Men dette er det islamske trossamfunnet helt uenig i, og mener at Støjberg ikke overholder loven:

– Ministeren burde i kraft af, at hun har ansvaret for beskæftigelse, i det mindste have undersøgt, om overholdelse af loven var i orden, før ministeren meldte ud. Hendes ensidige fokus på danske muslimske kvinder og angreb på deres grundlovssikrede rettigheder, er efterhånden ved at blive en sang, man har hørt før, når der mangler politisk substans, siger trossamfundets talsmand, Imran Shah.

Imran Shah mener at Støjbergs kunngjøring er «utilstedelig» med henvisning til at mange muslimske kvinner er i jobb, og at det er lite som tyder på at det er noen problemer med hijab og danske arbeidsplasser.

FOA’s leder, Dennis Kristensen, mener, at det antakelig vil være snakk om diskriminering hvis en hijab ikke forhindrer arbeidets utførelse. Professor i arbeidsrett ved Copenhagen Business School, Ruth Nielsen, mener derimot at arbeidsgivere har rett til å kreve at hijab tas av:

– Arbejdsgiver har ledelsesansvar og kan derfor bestemme, at medarbejderne skal fremstå politisk og religiøst neutrale. Så hvis man ikke vil indordne sig under de regler, så er man ikke til rådighed for arbejdsmarkedet i almindelighed, siger Ruth Nielsen.