Religiøse og politiske symboler

Hijab kan koste trygden

Muslimske kvinner kan miste trygden hvis de nekter å ta imot en jobb fordi arbeidsgiveren ikke aksepterer hijab.

Rita Karlsen, HRS

I Danmark har arbeidsgivere rett til å avgjøre hvorvidt de ansatte kan gjøre bruk av prangende religiøse symboler i arbeidstiden, for eksempel ved å ikle seg hijab. Dette i motsetning til i Norge, hvor det til og med kan koste arbeidsgiver dyrt å si hva man mener om religiøs bekledning.

Muslimske kvinner i Danmark som mottar kontanthjelp kan derimot miste denne hvis de ikke tar imot en jobb, selv om jobben krever at hun ikke bruker hijab.

I et svar til Folketingets arbeidsmarkedsutvalg presiserer Venstres Inger Støjberg at det er en betingelse for å få kontanthjelp at vedkommende står til rådighet for arbeidsmarkedet, melder Ritzau. Det gjør man ikke hvis det er ”egenskaper” ved den ledige jobben som tilsier at man ikke vil ha den. Heller ikke hijab kan brukes som unnskyldning:

”Møder den ledige ikke, og er der ikke en rimelig grund til udeblivelsen, kan kommunen ud fra en konkret vurdering træffe afgørelse om, at kontanthjælpsmodtageren uden rimelig grund har afvist et tilbud. Kontanthjælpsmodtagere kan ikke begrænse deres rådighed til arbejdspladser, hvor man må bære tørklæde,” skriver Inger Støjberg.

”Rimelig grunn”, det var det da. Vi har vel neppe hørt siste ord i denne saken.