Kvinner og likestilling

Fortsatt ingen rettigheter for afghanske kvinner

Etter at internasjonale styrker bekjempet Taliban og satte inn en ny regjering, er tilstanden for landets kvinner fortsatt elendig. Det til tross for at det i denne perioden er blitt hevdet at kvinnenes tilstand hadde bedret seg. En ny rapport fra Human Rights Watch (HRW) tilsier at afghanske kvinners situasjon er ”uhyggelig på alle områder”. Dermed bekrefter den fjorårets britiske rapport som tilsa at kvinnenes situasjon faktisk kan være verre nå enn før, både hva gjelder kvinnevold, tvangsekteskap og barneekteskap. Ifølge HRW er det krigsherrene i området som har satt en stopper for afghanske kvinners rettigheter, og dette er ”herrer” som president Hamid Karzais regjering er avhengig av. Selv for Barack Obama, synes disse kvinnene å ha gått i glemmeboka.

Rita Karlsen, HRS

Få, om noen steder i verden, har kvinner det verre, og de kan ikke regne med at myndighetene beskytter dem mot forbrytelser som voldtekt og drap, slår Human Rights Watch (HRW) fast i en ny rapport om Afghanistan. I rapporten heter det at kvinner heller ikke kan søke hjelp av frykt for overgrep fra politiets side og korrupsjon, eller av frykt for hevn fra dem som står bak volden, melder NTB.HRW viser til at mange vestlige politikere snakket om behovet for å frigjøre Afghanistans kvinner da de i 2001 sendte soldater til landet. HRW mener at den første tiden så lovende ut, men de siste årene har utviklingen gått i feil retning.Rapporten viser hvordan president Hamid Karzais regjering har benådet voldtektsmenn, hvordan unge jenter og kvinner kastes i fengsel etter å ha flyktet hjemmefra, hvordan voldtektsofre tiltales og straffes for utroskap og hvordan kvinner i offentligheten blir drept.

Dette er det samme som den britiske organisasjonen Womankind presentert i en rapport om kvinnenes situasjon i Afghanistan i fjor. Her het det at kvinnene lider like mye nå, om ikke mer, enn hva de gjorde under Talibanregimet. Rapporten trakk frem følgende eksempler:

Kvinnevold: 87 prosent av landets kvinner sier at de har blitt misbrukt med vold. Halvparten av disse sier at angrepene har vært av seksuell karakter.

Barnekteskap: 57 prosent av jenter som inngår ekteskap er under 16 år gamle. Jenter, så unge som seks år, selges av familiene sine inn i ekteskap – selv om det er ulovlig.

Tvangsekteskap: 60 prosent av ekteskapene som inngås i Afghanistan er ikke frivillige.

Analfabeter: 88 prosent av landets kvinner er analfabeter.

Utdanning: Kun fem prosent av landets jenter går på videregående skole.

Barseldødelighet: Én av ni kvinner dør mens de føder, noe som gjør barseldødeligheten i Afghanistan til den høyeste i verden.

Den langvarige krigen i Afghanistan har også ført til at det finnes om lag én million enker i landet. Mange av dem er tvunget til et liv i nød og fattigdom, og flere ender opp som tiggere på gatene.

Womankind pekte imidlertid på at det ikke er mangel på lovverk for kvinnenes rettigheter som er det største problemet, men praksis. For eksempel finnes det bare én rettsinstans som er rettet mot familier, og den ligger i Kabul. Dermed ender kvinnene i resten av landet opp uten et sted å henvende seg til når de opplever problemer.

Men Afghanistans utenriksminister Rangin Dadfar Spanta, tok avstand fra rapporten til Womankind. Han mente kvinnene hadde det mye bedre i landet nå enn under Taliban, og henviste i denne sammenheng til 28 prosent kvinner i nasjonalforsamlingen og at 35 prosent av skolebarna var jenter. Men ett år etter mener altså HRW at tilstanden er enda verre. For da Hamid Karzai først ble valgt til president i 2004, utnevnte han tre kvinnelige statsråder. Men fem år senere er det bare én kvinne tilbake i regjeringen. HRW peker på at Karzai er avhengig av støtte fra mektige krigsherrer og at dette er en sterkt medvirkende årsak til at kvinner ikke gjør framgang og at angrepene på kvinner som søker offentlighet øker. For etter hvert som Karzai har blitt svekket de siste årene, har han blitt mer avhengig av krigsherrene. Deres syn er ikke særlig annerledes enn Talibans, noe som får følger for kvinner.At USAs president Barack Obama, da han i forrige uke la fram sin nye Afghanistan-strategi, knapt nevnte landets kvinner med et ord, har HRW også merket seg, melder NTB.