Forskjellsbehandling og diskriminering

Utbredt jødehat

En ny undersøkelse i Danmark avdekker at fordommer mot jøder lever i beste velgående, og at slike fordommer ikke bare trives i ytterliggående grupper. 66 prosent av innvandrerne og 18 prosent av etniske danske tilkjennegir at man ”ikke kan være forsiktig nok” i forhold til danske jøder.

Rita Karlsen, HRSUndersøkelsen publiseres i boken «Danmark og de fremmede: Om mødet med den arabisk-muslimske verden», som kommer ut på fredag, skriver Kristeligt Dagblad.dk. Den bygger på intervjuer med 1.503 innvandrere fra fem forskjellige grupper; tyrkere, pakistanere, somaliere, palestinere og eks-jugoslavere og 300 etniske dansker. Alle er blitt stilt tre spørsmål som handler om deres holdninger til en rekke forskjellige grupper, altså ikke kun til jøder.

Men der er altså jødene som de fem innvandrergruppene klart er mest mistroisk og fordomsfull over. Samlet svarer 66 (65,8) prosent fra disse gruppene at man ”ikke kan være forsiktige nok i forhold til jøder i Danmark.”

75 (75,2) prosent ønsker heller ikke at et familiemedlem gifter seg med en dansk jøde, mens 32 (31,9) prosent mener at det for mange jøder i Danmark.

– Undersøgelsen viser, at de antijødiske holdninger bestemt ikke kun findes i ekstremistiske kredse. De holdninger er langt, langt mere udbredte blandt indvandrere, end vi normalt forestiller os, sier professor Peter Nannestad fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, som står bak undersøkelsen, til Kristeligt Dagblad.

Heller ikke etniske danske slipper unna. For eksempel mener 18 (18,2) prosent av de etniske danske at man ”ikke kan være forsiktig nok i forhold til jøder”, mens 15 (14,7) prosent helst ser at ingen familiemedlemmer gifter seg med en dansk jøde.

– De tal er ikke overraskende, men ligger nogenlunde på linje med, hvad vi har set i andre undersøgelser, opplyser Peter Nannestad.

Han henviser blant annet til en amerikansk undersøkelse av antisemittisme i Europa fra 2006, som ga samme bilde av danskenes danskenes holdning til jøder.

Overrabbiner Bent Lexner fra Mosaisk Troessamfund er ikke derimot overrasket over tallene.

– Det er nok den pæne danske naivitet, der slår igennem, hvis man tror, at det ikke er sådan. For sådan er situationen. Det er jo ikke tilfældigt, at regeringen arbejder på en handlingsplan om, hvordan man kan skabe bedre oplysning om det jødiske samfund i Danmark i visse grupper, påpeker han.

Undersøkelsen skal også avdekke at antisemittismen er markant mer utbredt blant muslimske innvandrere enn blant kristne innvandrere, men vi registrerer at det på dette feltet ikke oppgis noen tall. Talspersonen fra Muslimernes Fællesråd, Zubair Butt Hussain, ønsker ikke derimot ikke å uttale seg, da han ikke har lest undersøkelsen. Men han slår fast at rasisme, i form av antisemittisme, rasisme mot muslimer eller andre grupper, er ”helt og aldeles uacceptabelt”. Med andre ord blir han ikke arbeidsledig med det første.