Ufrivillige ekteskap

Spurte om tvangsekteskap – meldt til ombudsmannen

En 16-årig jente på en videregående skole i Östergötland i Sverige ble spurt av skolens sykepleier om hennes familie prøvde å presse henne til å gifte seg. Jenta hadde da hatt en del fravær fra skolen. Spørsmålet fikk jentas familie, representert ved hennes mor og storesøster, til å melde sykepleieren til sivilombudsmannen.

Rita Karlsen, HRS

I Sverige er det blitt økende business at ulike innvandrere hevder seg diskriminert på ett eller annet grunnlag, gjerne kvinner som klager på at de ikke får kle seg slik de mener å ha rett til, for eksempel i svømmehaller, eller at de ikke får bruke hijab der de selv mener å ha rett til det. Sakene ender ofte på ombudsmennenes bord, enten diskriminerings- eller justisombudet, men kommer sjelden til rettssalen. Som regel ender sakene i forlik – der anklageren får en økonomisk erstatning. Jeg betviler ikke at vi vil se samme utvikling i Norge, og jeg ville heller ikke overraskes om den ”nye” saken fra Sverige kan ha slike hensikter.

Den 16-årige jenta som ble spurt av skolens sykepleier om familien hadde noen planer om å gifte henne bort, blir av hennes eldre søster ansett som fordommer fordi jenta bruker hijab. Hun er den som har ført morens klage til justisombudsmannen (JO) i pennen. Søsteren hevder også at andre jenter på skolen blir spurt om det samme, et spørsmål hun anser som krenkende, nettopp fordi de bruker hijab, melder corren.se.

I deres klage til JO skriver jentas mor/søster:

I vilket syfte finns hon (skolsköterskan /min anmärkning/) där: Att trakassera unga muslimer av det kvinnliga könet och förhöra dem om deras familjesituation eller om hon är pressad att giftas bort…

De spør også om skolens sykepleier snakker på samme måte til etnisk svenske jenter og spør om de undertrykte hjemme.

Søsteren forteller at hun er vel kjent med at det finner jenter som giftes bort mot sin vilje og at skolen må spørre om de har mistanker om at noen har det ille. Men i det her tilfellet mener søsteren at det har ikke vært noen egentlige grunner til å spørre, og at skolens personale forholder seg fordomsfullt; de snakker på en måte til etnisk svenske jenter og på en annen måte til jenter med utenlandsk bakgrunn.

Grunnen til samtalen mellom jenta og skolens sykepleier grunner seg i jenta hadde hatt høyt fravær. Men ifølge moren/søsteren handler det om gyldig fravær i sammenlagt to uker. Ifølge deres klage til JO mener de at jenta er stempler som ”undertrykt utlending” og uttrykker uro for at hun ikke kommer til å få rettferdige karakter. Nå vil de ha et svar fra JO om skolens sykepleier har handlet riktig i sin myndighetsutøvelse.

Sykepleieren henviser alle spørsmål til skolens rektor, som forteller at han og elevens familie har hatt en samtale og at de nå er enige. Han legger deretter til at skolen bare har fulgt de regler og rutiner som finnes i kommune.

Det fremkommer ikke hva som er ”enigheten” i saken, men jeg regner med at familien ikke har trukket sin klage til JO. Der som jeg derimot forferdes mer av, er at den samme familien, og jentas storesøster, er vel kjent med at jenter i Sverige giftes bort mot sin vilje – for deretter å prøve å stenge de hjelpekanaler som eksisterer. Hva med et kurs i solidaritet?