Vold og overgrep

Drepte familien – slipper straff

Irakeren (46) som i fjor drepte sin kone (34) og deres to barn på ett og fem år i Oslo, slipper straff. De rettspsykiatrisk sakkyndige er kommet til at mannen likevel var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Rita Karlsen, HRS

Det var 14.august i fjor at mannen drepte kona og barn med kniv i Bjerkealléen på Grefsen i Oslo. Det var naboer som varslet politiet, og han ble arrestert på stedet. Motivet skal være at kona ville skilles. Etter hva Dagbladet skal ha fått opplyst, har mannen tilstått de faktiske forhold.

Familien skal ha bodd i Bjerkealléen på et korttidshjem etter at de hadde returnert fra Irak. Den 46 år gamle mannen kom til Norge i 1999 som asylsøker. Han fikk bosettingstillatelse tre år etter, i 2002, og i 2005 fikk hans kone og deres da to år gamle barn samme tillatelse. Samme år reiste imidlertid hele familien tilbake til Irak, altså landet mannen hevdet seg som asylant fra, og bodde der til 2008. Da kom de tilbake til Norge, nå med ytterligere ett barn. Kort tid etter begikk mannen de grufulle drapene.

Etterforskingen skal ha avdekket at det etter hvert hadde oppstått en konflikt mellom kona og hennes familie på den ene siden, og 46- åringen på den andre. Mannen ble fengslet, men ifølge Dagbladet oppsto det etter hvert det tvil om mannens mentale tilstand. Dette førte til at han ble overført fra fengsel til Regional sikkerhetsavdeling (Dikemark) for en ny rettspsykiatrisk vurdering. 46-åringen skal ha vært på Dikemark det meste at dette året.