Familiegjenforening

Full seier til HRS: Ny “dansk” politikk

Den rødgrønne regjeringens Soria Moria II-plattform avdekker at HRS har fått gjennomslag for en innstramning av familiegjenforening gjennom ekteskap. Dette innbærer at regjeringen legger seg tett opp til de danske reglene. HRS har sendt ut pressemelding om saken.

Pressemelding fra Human Rights Service 07.10.09:

Norsk innvandringspolitikk legges radikalt om og tett opp mot den danske politikken. Stoltenberg-regjeringen innfører en fireårsregel ved familieetablering for å redusere andelen henteekteskap, en regel HRS formulerte og foreslo for halvannet år siden, da SV i regjering nektet å innføre en politikk tett opp mot blant annet den danske 24-årsregelen. Den nye regelen betyr at man må arbeide eller studere i fire år etter grunnskolen for å kunne hente ny ektefelle fra land utenfor EØS-området. Regelen vil særlig beskytte muslimske jenter og gutter mot transkontinentale tvangsekteskap i ung alder, styrke deres fremtidige muligheter på arbeidsmarkedet, og også begrense henting av nye ektefeller blant voksne ikke-vestlige som ikke er integrert i arbeidsmarkedet.

Fireårsregelen vil således bremse reproduseringen av førstegenerasjons innvandrer fra ikke-vestlige land som kommer til Norge gjennom nye giftermål. Dette vil styrke mulighetene for en reell integrering i Norge av allerede bosatte ikke-vestlige personer.

Fireårsregelen vil i tillegg fungere som et tilknytningskrav: Den utstrakte praksisen i enkelte grupper med å ha barna på skoler i opprinnelseslandet til langt opp i tenårene, vil nå bli svært lite attraktivt. De samme unge skal som oftest gifte seg med en person bosatt i opprinnelseslandet. Med krav om fire års utdannelse og/eller arbeid i Norge før ny ektefelle kan hentes til Norge, gjør nå denne praksisen lite attraktiv.

Med denne nye politikken, legger Norge seg tett opp til den danske politikken, som blant annet krever at partene må ha fylt 24 år og ha samlet lik eller sterkere tilknytning til Danmark. Med søknadsprosessen som kan ta opp mot et år før ny ektefelle kan innvandre, vil fireårsregelen i praksis fungere som en femårsregel. Dette betyr altså at Norge har fått en 21-årsgrense for henting av ny ektefelle.

Dansk politikk er den strengeste i Europa. Nederland har den nest strengeste, der det er innført en 21-årsgrense, krav om at man må tjene 120 % av minstelønn, og vedkommende som skal innvandre gjennom giftermål må først bestå en språk- og samfunnstest i opprinnelseslandet før det kan søkes om familieetablering.

Norge har altså nå Europas tredje strengeste politikk på dette feltet.

Dette betyr at alt arbeidet HRS har lagt ned på dette feltet blant annet i form av rapporter og bøker (2003, 2004, 2005 og 2006), har vunnet frem. Arbeiderpartiet viser nå vei for søsterparti Europa over.

HRS kan kontaktes ved informasjonsleder Hege Storhaug, mobil 90 66 01 06