Statistikk

Hobbymatematiker (20) avslørte SSB’s regnefeil

Feilen fra SSB førte til flere rokkeringer i mandatfordelingen fra mandagens stortingsvalg. Hendelsen rammet flere personer, ikke minst trist for dem som trodde de faktisk var inne på Stortinget, for så å få kontrabeskjed. Men det kanskje mest oppsiktsvekkende med den ulykksalige feilen; den ble oppdaget av en hobbymatematiker Torarin Hals Bakke (20).

Rita Karlsen, HRS

Vi er nok flere som har opplevd å ”bli slått i bakken” av argumenter fra Statistisk sentralbyrå (SSB), og da ikke nødvendigvis fordi det er så slående argumenter, men rett og slett fordi uttalelsene kommer fra SSB. Byrået har bygget seg opp et solid faglig rykte, men som HRS har påpekt ved en rekke anledninger, selv ikke SSB er feilfri.

Jeg kjenner ikke hvilke kontrollrutiner som eksisterer knyttet til mandatfordeling etter stortingsvalg, men at SSB’s regnefeil ble avslørt av hobbymatematiker, eller kanskje hobbystatistiker, Toarin Hals Bakke (20), sier vel også noe om manglende kontrollrutiner.

Bakke’s interesse for valg og tall er beundringsverdig, kanskje spesielt fordi den unge mannen ikke ukritisk mottar tall og beregninger fra andre. Ifølge NRK.no hadde Bakke laget et eget elektronisk regneprogram som ivaretok mandatfordeling og utjevningsmandater. Resultatene fra Bakkes hobbyprogram stemte ikke med tallene fra SSB, noe som skapte stor interesse hos Bakke.

– Jeg fikk ikke tallene fra Rogaland til å stemme. Jeg kjørte tallene gjennom programmet mitt flere ganger, og kontrollregnet også på papiret. Men jeg fikk ikke resultatet til å stemme, forteller hobbymatematiker Torarin Hals Bakke til NRK.

På dette tidspunktet ville nok mange samlet papirene med utallige utregninger fra golvet og stappet dem irritert i søppelboksen, slått av PC’en i forbannelse over svakheter i eget regneprogram, og gått i gang med sin egentlige hverdag. Men ikke Bakke. Han kontaktet Kommunaldepartementet, der han skal ha truffet på en hyggelig mann, som lovte å sjekke Bakke’s informasjon videre. Ja, ryktet til byråkrater kan være urettferdig, også undertegnede har møtt uttallige både hyggelige – og effektive – byråkrater, hvilket Bakke også gjorde. For det skal ikke ha gått mer enn en time så var valgresultatet for Rogaland endret på Kommunaldepartementets valgside.

Dette tilsier at regnefeilen må ha vært særdeles lett å oppdage, og å rette opp. Da stiller Bakke det sentrale spørsmålet:

– Det er vanskelig å forstå hvordan de har klart å regne feil, så det skal bli interessant å høre hva som har skjedd, sier Torarin Hals Bakke.

I Kommunaldepartementet pressemelding fra samme dag, bekreftes at valgrotet ikke handlet om tellefeil i Rogaland, men at det har vært en feil i prognosemodellen som gir et anslag for mandatfordeling. Og at feilen nå er rettet. Feilen skal ha oppstått fordi beregningsgrunnlaget for antatte stemmer i prognosemodellen for Stavanger var for lavt, heter det i pressemeldingen. Nå forstår kanskje Bakke bedre enn meg denne forklaringen, men hvordan ”antatte stemmer i prognosemodellen” kan være rettet opp, er for meg en ullen forklaring. Dessuten lurer jeg fortsatt på hvilke kontrollrutiner som eksisterer. SSB har for øvrig vært taus etter hendelsen.

At det i denne saken handler om en regnefeil som for noen fikk fatale konsekvenser, må selvsagt være ekstra pinlig, men vel så viktig er det å være bevisst at SSB ikke bare leverer tall, de leverer også analyser – som ikke nødvendigvis er mer ”riktig” enn andre analyser. Vi trenger derfor flere av Bakke’s type; rett og slett folk som tenker selv, og som stoler på egne vurderinger til tross for at en eller annen ”bastion” sier noe annet.