Innvandring

Forventer færre asylsøkere – og vekst i familegjenforeninger

Svenske myndigheter senker prognosen for antallet asylsøkere fremover, men tror samtidig på betydelige flere familiegjenforeninger. Samtidig returnerer Sverige irakere på løpende bånd.

Rita Karlsen, HRS

I sin siste prognose spår Migrasjonsverket at antallet asylsøkere i år og neste år ender på omlag 22 000, som er 1 000 færre enn hva myndighetene trodde i slutten av februar. Men samtidig ender Migrasjonsverket opp med at antallet som vil søke opphold blir 51 000 i år. Det er 8 000 flere enn hva de trodde i februar, melder SvD.se. Svaret på dette ligger i en mektig vekst i andelen familiegjenforeninger.

Likevel mener Migrasjonsverket at antallet familiegjenforente skal minske fremover, og de ender med en prognose på 43 000 i 2012.

Også arbeidsinnvandringen til Sverige forventer å endre seg. Økonomis krise og lavkonjektur senker prognosene over hvor mange som antas å benytte muligheten til arbeidsinnvandring. Her er prognosen endret fra 26 000 til 23 000.

Migrasjonsverket ser også for seg at flere skal returneres til hjemlandet. Her mener de at deres og politiets anstrengelser skal føre til at flere av dem som har fått avslag, faktisk returneres.

Og retur har Sverige iverksatt. For mens returen av 37 irakiske asylansøkere har satt Danmark på hodet, med virkemidler som kirkeasyl og prester og andre som godhetsindustriens apostler, har Sverige ca. 10 000 irakere som skal ut. 323 av disse er allerede returnert, melder Politiken.dk.

Men hvordan faktisk returavtalen, som både Sverige, Danmark og Norge har med Irak, vil virke, er det usikkerhet rundt. For kort tid siden hevdet irakiske myndigheter at det var viktig at returen skjedde uten tvang, og at menneskerettighetene ble ivaretatt. Det sier altså landet som produserer asylanter i stor stil.