Islam

De fordømte Muhammed-tegningene

De såkalte Muhammed-tegningene skal visstnok ikke gi Danmark fred, hvilket er hele taktikken. Har noen gjort noe som noen muslimer mener er mot islam, skal man bøte med, om ikke evige pinsler, så i alle fall evige trusler. Politiets etterretningstjeneste utgir nå en brosjyre, i samarbeid med Dansk Industri, som advarer mot bruk av danske symboler, flagg og firmalogoer i angitte land i frykt for kidnappinger.

Rita Karlsen, HRS

Kampen for ytringsfriheten må føres hver dag. Det har ikke minst reaksjonene mot de såkalte Muhammed-tegningene i Danmark bevist. Politiets etterretningstjeneste (PET) mener at risikoen for kidnappinger av dansker i visse deler av verden nå er så stor, at både privatpersoner og bedrifter advares mot å tilkjennegi sin tilknytning til Danmark, melder jp.dk.

– Som følge af Al Qaidas skærpede fokus på Danmark er det PET’s vurdering, at der er en betydelig risiko for, at militante islamister vil forsøge at gennemføre målrettede bortførelser af danskere visse steder i udlandet, sier PET-sjef Jakob Scharf til Jyllands-Posten.

Det skal være en rekke bortføringssaker de siste årene som har vist at risikoen har steget betraktelig en rekke steder. Spesielt nevnes Afghanistan, Pakistan og visse steder i Midtøsten, samt Nord- og Øst Afrika. PET kaller det politisk motiverte kidnappinger, og kanskje kunne de føyd til: i religions navn.

PET konstaterer at det er en betydelig terrortrussel mot dansker og danske interesser i de overnevnte områder, noe som ikke minst skal skyldes al-Qaidas oppmerksomhet for Danmark etter gjenopptrykkingen av Muhammed-tegningene i februar 2008.

På samme dag som PET og Dansk Industri kommer med sin ”vær varsom” brosjyre overfor dansker i utlandet, er et nytt lydopptak fra al-Qaida publisert. Her retter Bin Laden oppmerksomheten til USAs støtte til Israel, som han sier er grunnlaget for al-Qaidas konflikt med USA. Han sier videre at ingenting er skjedd etter presidentskiftet. Bin Laden presiserte for noen måneder siden at president Obama er like fiendtlig overfor muslimer som sine forgjengere.

Det ligner utvilsomt på en frem og to tilbake.