Anbefalt litteratur

Aftenposten gjør leserne nysgjerrige

Aftenpostens medarbeider Nazneen Khan-Østrem anmelder Hege Storhaugs bok ”Rundlurt” i dag. Ikke overraskende har Khan-Østrem tungt for å svelge blant annet Storhaugs kritikk av islams kvinneundertrykkelse. Etter å ha lest anmeldelsen, er det flere som nå sier de både gleder og gruer seg til å lese Storhaugs bok. En av dem er Carl Johan Berg i Kommentaravisen.no.

Rita Karlsen, HRS

Aftenpostens anmeldelse er ikke på nettet. Den åpner imidlertid slik: ”Norges mest kontroversielle menneskerettighetsaktivist har mange viktige meninger. Men Hege Storhaug er sin egen fiende i denne boken der hun slår upresist om seg.”

Nazneen Khan-Østrem vekket nysgjerrigheten til Carl Johan Berg i Kommentaravisen.no. Berg er gammel nok til å huske tilbake til 1970-tallet og den da begynnende innvandringen fra ikke-vestlige land. Under tittelen ”Visst ble vi alle rundlurt!”, skriver han blant annet dette:

Ingen fortalte oss den gang på 70-tallet at om bare tre tiår (i et historisk perspektiv er det uhyggelig kort tid!) vil det være kommet så mange innvandrere og asylsøkere til Norge at det diskuteres om – nei, når! – nordmenn vil være i mindretall i sitt eget land. Ingen sa noe om at elever med innvandrerbakgrunn snart ville utgjøre et flertall ved «norske» skoler, ja, ved enkelte osloskoler nærmere 100 – hundre – prosent!

Den som hadde ytret noe i denne retningen ville vel blitt sperret inne!

Sannheten er at det skulle adskillig mindre til for å bli latterliggjort og hengt ut som ekstremist, rasist og lignende skjellsord. Det var tilstrekkelig å si at man var uenig i den innvandringspolitikken som alle partier fra RV (Rødt) til Høyre sto for. Knapt noen gang tidligere i norsk historie har avvikende synspunkter og holdninger blitt så undertrykt. Intoleransen minnet om tilstander i land vi misliker sterkt å bli sammenlignet med…

(…)

Hvordan kunne utviklingen skje så raskt, så voldsomt, så irreversibelt? Sannsynligvis fordi så alt for mange av oss var feige og ikke våget å stå opp mens det ennå var tid. Nå er det for sent. Utviklingen er kommet for langt og kan ikke snus. Det norske samfunn slik vi kjente det er snart en saga blott.

Les hele kommentaren til Berg

…og hvis noen lurer på hvorfor Khan-Østrem utpeker Storhaug som sin egen fiende, kan jo kanskje noe av forklaringen ligge i Storhaugs omtale av Khan-Østrems bok ”Min hellige krig”?