Integrering og integreringspolitikk

Ti små muslimer – og en forvirret avdelingssjef

Den såkalte integreringen går sin skjeve gang. I dag meldes det om den ”tilpassning” som skjer i norske barnehager ved at det synges muslimske sanger under muslimske høytider. Praksisen førte til at en assistent ved en av Oslos øst barnehager sluttet. Per-Willy Amundsen (FrP) kaller det snikislamisering, mens avdelingssjef Kerstin Berglund i Oslo kommune forsvarer sangene med andelen ”ikke-vestlige” i barnehagene. Tror virkelig Berglund at alle med ikke-vestlig opphav er muslimer?

Rita Karlsen, HRS

“To be or not be” fra William Shakespeare’s Hamlet er ikke lenger spørsmålet. Nå er spørsmålet “Å være muslim eller å ikke være muslim”, der svaret synes å være: Har du innvandrerbakgrunn, så er du muslim, om du vil eller ikke. I alle fall kan det synes slik ut fra hvordan Oslo kommune argumenterer i forhold til praksisen med å synge muslimske sanger i barnehagen.

Ifølge Kristin Tveter, som var assistent ved Etterstadsletta barnehage i Oslo øst, var muslimske sanger en del av barnhagens tilbud melder ANB i Dagsavisen.no

– Jeg forsøkte å protestere mot disse sangene uten å nå fram. Komiteen som hadde bestemt opplegget rundt den muslimske høytiden id lot seg ikke rikke. Denne saken var medvirkende til at jeg sa opp jobben ved barnehagen, sier Tveter.

Hun forteller at det går både etnisk norske og barn av innvandrere ved barnehagen.

En av sangene heter «Ti små muslimer», mens den andre er «Lille muslim». I denne sangen blir det oppfordret til å be fem ganger om dagen.

Per-Willy Amundsen, innvandringspolitisk talsperson i FrP, reagerer svært negativt på praksisen.

– Vi kan ikke godta at slike forkynnende sanger sniker seg inn i barnehagene, sier Amundsen, og fortsetter:– Jeg er rystet over at det synges slike sanger. Det er ganske spesielt at muslimsk forkynning blir en del av hverdagen i barnehager. Dette kan ikke være tilsiktet, og jeg tviler på at dette er i tråd med loven, sier Amundsen.

Han viser videre til at Øystein Djupedal i sin tid som kunnskapsminister, reagerte på sangen «O, du som metter liten fugl» ble sunget før maten i barneskolen.

Men avdelingssjef Kerstin Berglund i Oslo kommune forsvarer praksisen med å henvise til ”flerkulturell pedagogisk forankring” og med andelen ikke-vestlige innvandrerbakgrunn. I tillegg avviser hun at sangene er forkynnende i sitt innhold, men innrømmer at de har et ”religiøst innhold”:

– Sangene har på lik linje med kristne sanger et religiøst innhold, sier hun til ANB.

– Er dette sanger som dere synes det er passende å synge?

– Det synges sanger fra mange ulike kulturer og religioner i vår bydel. Barnehagene har nedfelt i sine årsplaner at de ønsker å feire merke- og høytidsdager for barna som går i barnehagen, sier Berglund og poengterer at 50 språk og kulturer er representert i bydel Gamle Oslo.

– Bidrar sangene til god integrering og brubygging i barnehagene?

– Som en del av flerkulturell pedagogisk forankring i barnehagene er dette ett av mange virkemidler. Det å synliggjøre barnas og familiens kultur- og identitetsbakgrunn ved å feire merke- og nasjonaldager som er representert i barnehagen, synliggjør mangfoldet og fremmer flerkulturell forståelse, sier Berglund. Hun bekrefter at disse sangene fortsatt synges i Etterstadsletta barnehage i forbindelse med feiringen av id. I underkant av 30 prosent av barna her har ikke-vestlig bakgrunn.

Da sitter vi jo igjen med spørsmålet om hvilke andre typer sanger – knyttet til ulik religiøs praksis – som synges i barnehagene? Men vi antar å vite svaret, ikke minst fordi Berglund avdekker sin snevre forståelse av innvandreres kompleksitet. I hennes verden er tydeligvis ”ikke-vestlig” det samme som muslim, så da kan vi vel bare tenke oss hvordan de som faktisk har opphav i et muslimsk land må argumentere hvis de ikke ønsker noen muslimsk tilrettelegging for sine barn. Det er dessuten forstemmende at barnehager heller enn å fremme fellesskap og likhet, fremmer ulikheter som religion. Det tjener heller neppe integreringen, da nettopp mange av de ikke-vestlige kanskje først og fremst trenger en introduksjon til verdier og praksiser som er sentral i norsk kultur. Men det er vel som å banne i kjerka med Allahs ånd over seg, for ”norsk kultur” er det ikke så mange som tør snakke om – med noen hederlige unntak:

– Vi må bli flinkere til å integrere barn med innvandrerbakgrunn i vår norske kultur. Disse muslimske sangene signaliserer snarere det motsatte, altså at det er norske barn som forsøkes integrert i ikke-vestlig og islamsk kultur. Slik kan vi ikke ha det, sier Amundsen.

Eller som Ola Borten Moe (Sp) sier det: Vi må tenke norsk.