Ytringsfrihet

Krever reformasjon av FN’s menneskerettighetsråd

Erfaringene i FN’s menneskerettighetsråd med The Organization of the Islamic Conference (OIC), har medført at det rettes et krav om at rådet refomeres. Dette for å forhindre at rådet i fremtiden domineres av land som i liten grad forholder seg til menneskerettighetene.

Rita Karlsen, HRS

Det er bare tre uker til FN’s menneskerettighetsråd igjen skal samles i Genève, og også denne gangen kan det bli bråk, slik som vi erfarte i forhold til den utskjelte Durban-II konferansen. Det er gjennom Human Rights Watch i New York at 74 uavhengige og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner har sendt ut en pressemelding hvor det oppfordres til at FN’s menneskerettighetsråd – en gang for alle – tar et oppgjør med rådets sammensetning og måten medlemslandene velges på.

– Vi oppfordrer alle FN’s medlemsland til å stoppe det konkurranseløse valget av Menneskerettighetsrådets medlemsland. Hele rådets troverdighet avhenger av en balansert representasjon av land, står det i pressemeldingen ifølge Kristelig Dagblad.dk.

Dagens rådstruktur og valgprosedyre erstattet i 2006 den meget utskjelte Menneskerettighetskommisjonen, men man har altså ikke kommet problemene til livs. Spesielt ille er problemet med sammensettingen av rådet. De 47 medlemslandene velges ut fra en rekke lister som fremsettes av de regionale grupperingene i FN’s Generalforsamling. Men forhåndsavtaler og vennetjenester mellom landene med felles interesser, eventuelt hestehandel, for eksempel at et land støtter OIC hvis OIC ”betaler tilbake”, gir i praksis en håpløs sammensetting. OIC støttes av Russland, Kina og Cuba, der takken er at de ikke kommer i Menneskerettighetsrådets fokus når det er snakk om krenkelser av menneskerettigheter. Lederen av den FN-kritiske UN Watch-organisasjonen i Genève, Hillel Neuer, mener likevel at det ikke er alliansene og blokkdannelsen som er kjernen i problemet.

– Allianser er naturlige, sådan er nå verden en gang skrudd sammen, sier han til Kristeligt Dagblad, og fortsetter:– Det reelle problem er måten noen av medlemslandene fører seg. De er motstandere av religionsfrihet og pressefrihet, sier Neuer.

Da gjenstår det å se om FN’s Menneskerettighetsråd vil lytte til kravet, eller om de har tenkt å la OIC fortsette å fremsette sine urimelige krav.