Innvandring

Returavtale med Irak uten betydning?

Som Norge, har Danmark inngått en returavtale med Irak for avviste asylsøkere. Men nå sier Irak at de ikke vil ta imot avviste asylsøkere fra Danmark, hvis ikke disse kommer frivillig hjem. Det betyr i realiteten at avtalen er uten betydning, for det har aldri vært noen hinder for at irakiske asylsøkeres frivillige retur.

Rita Karlsen, HRS

Tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at det i 2008 kom 2.512 irakere asylsøkere til Norge, mens tallet i 2007 var 1.227. Norge har, i likhet med Sverige og Danmark, undertegnet en avtale om retur av irakere som har fått avslag på asyl i landet. I avtalen tilbys irakerne en gulrot for å forlate landet frivillig, nemlig 25.000 norske kroner med seg i bagasjen til en ”ny start” i hjemlandet. I Sverige har de erfart at samme type ordning ble misbrukt.

I dag avdekker derimot jp.dk at en returavtale med Irak kan være lite verdt. På den irakiske utenriksdepartementets hjemmeside heter det at Irak ikke vil ta imot avviste asylsøkere som er sendt tilbake med makt.

Ifølge departementet skal denne redegjørelsen ha blitt publisert fordi det skal gå ”rykter” i irakiske medier om at Irak har laget en avtale med flere land om at de kan sende avviste asylsøkere hjem med tvang. Da en slik avtale tilsynelatende skal ha ”skapt uro” blant irakere utenfor Irak, følte departementet behov for å fastslå at slik ikke er tilfellet, skal det fremgå deres hjemmeside.

”Den irakiske regjering har inngått en rekke avtaler med vennligsinnede land for å regulere antallet av irakere i utlandet og banet vei for deres hjemreise på frivillig basis og uten tvang”, understreker departementet ifølge jp.dk

Det irakiske departementet fastslår videre at man legger vekt på at menneskerettighetene overholdes – hvilket må kalles en besynderlig uttalelse, all den tid det er snakk om mennesker som søker asyl i andre land fordi de mener å ikke kan oppholde seg i Irak.

Integreringsdepartementet i Danmark bekrefter overfor Politiken at departementet er kjent med den nye uttalelsen fra det irakiske utenriksdepartementet:

– Jeg har en aftale i hånden, som vi har indgået med Irak. Hvis der ikke stod tvang, var der jo ingen grund til at lave en aftale. De har altid kunnet rejse frivilligt hjem, sier integreringsminster Birthe Rønn Hornbech (V) til Politiken.

På nåværende tidspunkt ønsker ikke Hornbech å uttale seg om hvordan Danmark skal forholde seg hvis de 260 avviste irakiske asylsøkerne, som skal tvangsendes tilbake til Irak fordi de nekter å reise frivillig, ikke blir tatt imot i hjemlandet. Da kan vel bare Norge begynne å forberede seg på at en lignende tolkning av avtalen fra Iraks side.